Szkolenia w Polsce oraz kursy na życzenie

Rozwijaj swoją wiedzę i umiejętności na kursach Nobel Biocare

 

 

Dostępne kursy 

23.03.2019 Jak przekonać pacjentów do ekskluzywnych rozwiązań implantoprotetycznych?


Nobel Biocare Study Club
Poziom 2Prowadzący: 

Chris Stahle
- trener sprzedaży (region EMEA) - rozpoczął karierę w dziedzinie zarządzania, po czym 12 lat temu zajął się sprzedażą. Od 11 lat pracuje w firmie Nobel Biocare, początkowo jako przedstawiciel handlowy w Arizonie. W latach 2012 i 2013 z nalazł się w pierwszej trójce przedstawicieli handlowych, którzy osiągnęli największy wzrost przychodów. Przez 3 kolejne lata uzyskiwał wzrost na poziome 120%, dzięki czemu został awansowany bezpośrednio z Arizony na stanowisko Trenera Sprzedaży dla regionu EMEA. W chwili obecnej pracuje w Zurichu i często uczestniczy w globalnych inicjatywach. Jako wewnętrzny ekspert Nobel Biocare zajmujący się treningami sprzedażowymi, prowadzi szereg warsztatów poświęconych prezentacji, sprzedaży i edukacji stomatologicznej.

lek. stom. Piotr Melon - ukończył studia w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2007 roku rozpoczął pracę w szpitalu im. WAM w Łodzi na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Obecnie pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Od 2013 r. jest zastępcą kierownika i managerem Gabinetów Stomatologicznych. W 2015 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej.  
lek. stom. Paweł Czechowski - ukończył studia w 2008 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2008 do 2012 roku pracował na Oddziale Chirurgii Szczękowej w Szpitalu im. WAM w Łodzi. W 2010 r. rozpoczął specjalizację z protetyki. Od 2012 roku pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację leczenia implanto-protetycznego pacjentów.  
tech. dent. Bartosz Bejnarowicz -Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej oraz Politechniki Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobył pracując w największych placówkach w branży stomatologicznej w Polsce. W swojej pracy stosuje nowoczesne metody wykonywania prac protetycznych. Obecnie skupia się na cyfrowej stomatologii i skanerach stomatologicznych i laboratoryjnych oraz programach CAD-CAM. Uczestnik licznych kursów, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Prowadzi szkolenia, projektuje i uczestniczy w przygotowaniu prac protetycznych według metody leczenia All-on-4.


lek. stom. Paweł Bernatek - absolwent Wydziału Lekarsko -Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Menedżer ochrony zdrowia". W 2009 roku ukończył Curriculum lmplantologiczne na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie. Uczestnik licznych kursów i kongresów na całym świecie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Od 2004 wraz z lek. stom. Andrzejem Warchlewskim prowadzi klinikę stomatologiczną Platinum, która specjalizuje się w kompleksowym leczeniu implantoprotetycznym z wykorzystaniem technik cyfrowych, wspieranych skanerem wewnątrzustnym.
tech. dent. Paulina Pokusa - absolwentka Krakowskiej Szkoły Medycznej. Dyplom technika dentystycznego uzyskała w 2009 r. Obecnie pracuje w firmie DentalScan zajmującej się wdrażaniem rozwiązań CAD/CAM opartych o najnowsze cyfrowe możliwości online. Zajmuje się wykorzystaniem technologii CAD/CAM w protetyce stałej, implantoprotetyce oraz ortodoncji, jak również wdrożeniem nowych rozwiązań i możliwości z zakresu stomatologii cyfrowej.

tech. dent. Marek Wiligała - w 2005 roku ukończył Wydział Technik Dentalnych w Szczecinie. Od ponad 30 lat jest właścicielem Laboratorium Protetycznego „Wiligała LAB", w którym pracuje 40-osobowy zespół. Uczy się od najlepszych; szkoli innych i dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Koncept, nad którym aktualnie pracuje i ma zamiar intensywnie rozwijać to technologia cyfrowa, czyli szybko rosnący dział CAD/CAM ,,Wiligała LAB".
W programie:

9:00 - 9:10      Powitanie gości - P.Cieśliński, Country Manager, Nobel Biocare Polska
9:10 - 10:10    Akceptacja planu leczenia - najlepsze światowe praktyki. Porady i triki. - Ch. Stahle, Zurich, Szwajcaria
10:10 - 11:10   Jak rozwinąć praktykę z Nobel Biocare. - Ch. Stahle, Zurich, Szwajcaria
11:10 - 11:30   Przerwa kawowa
11:30 - 13:30  Kompleksowy proces kontaktu z pacjentem. Właściwa współpraca całego zespołu klinicznego. Najlepsze praktyki, przydatne pomysły, przykłady innych klinik. - Ch. Stahle, Zurich, Szwajcaria
13:30 - 14:30  Lunch
14:30 - 15:30  Jak osiągnąć sukces. Prezentacja przypadków klinicznych. Praktyczne wykorzystanie najnowszych rozwiązań Nobel Biocare. - lek. storn. P. Melon, lek. storn. P. Czechowski, tech. dent. B. Bejnarowicz
15:30 - 16:30  Multidyscyplinarne zastosowanie skanera wewnątrzustnego - przegląd zastosowań od stomatologii zachowawczej przez protetykę po ortodoncję. - lek. storn. P. Bernatek, tech. dent. P. Pokusa
16:30 - 16:50  Przerwa kawowa
16:50 - 17:40  Przedstawienie ogólnopolskiego projektu implantoprotetycznego Nobel Biocare. - P. Jastrzębski, tech. dent. M. Wiligała
17:40 - 18:00  Dyskusja

Czas trwania

Miejsce

Uczestnicy

Cena

9:00 - 18:00

Gdynia, Courtyard by Mariott Gdynia Waterfront,
ul. J.Waszyngtona 19

Max. 80 osób

100 zł

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia.

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

30.03.2019 Praktyczny kurs implantologiczny dla początkujących. Lek. stom. Jan Perek


Kurs praktyczny z zabiegami na żywo
Poziom 1Prowadzący: 
lek. stom. Jan Nikodem Perek
Absolwent Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Student Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2004 Asystent i Doktorant w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej. Uczestnik wielu kursów Polskich i zagranicznych w zakresie implantologii i protetyki, m.in. UCLA (California, USA), GiDE (Los Angeles,USA), University of Gothenburg (Szwecja).


Jednodniowy kurs implantoprotetyczny Nobel Biocare
Przed zabiegiem uczestnicy wspólnie z lekarzem prowadzącym kurs omówią przypadki kliniczne, rozplanują i dobiorą odpowiedni rodzaj implantów. Każdy z uczestników samodzielnie wszczepi implanty w pacjentów dr Perka (po 1-2 implanty)

Kurs jest skierowany do lekarzy, którzy mają podstawową wiedzę implantologiczną i chcieliby rozpocząć pracę z implantami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- wszczepienie pierwszych implantów pod okiem doświadczonego lekarza i wykładowcy akademickiego,

- zapoznanie się z praktycznymi zagadnieniami chirurgicznymi,

- poznanie technik diagnostyki i planowania leczenia,

- poznanie praktycznych zagadnień związanych z odbudową protetyczną na implantach.Czas trwania Miejsce Uczestnicy Cena
8:30 – 17:00 Warszawa, Dental Fraternity, ul. Mohnackiego 10 Max. 5 osób 3500 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

05.04.2019 Wprowadzenie do implantoprotetyki - dr n. med. Piotr Wesołowski


Warsztat praktyczny
Poziom 1Prowadzący: dr n. med. Piotr Wesołowski - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku z wyróżnieniem zdał egzamin umiejętności implantologicznych OSIS EDI. W 2014 roku obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurga stomatologa. Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, publikowanych w periodykach polskich i zagranicznych. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych (Wielka Brytania, Hiszpania). Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilku systemach implantologicznych, od 8 lat ściśle współpracuje z Nobel Biocare.

Jednodniowy kurs implantoprotetyczny Nobel Biocare obejmuje najbardziej podstawowe zagadnienia z zakresu implantologii oraz protetyki na implantach. Podczas części wykładowej omówione zostaną następujące zagadnienia:

Kurs chirurgiczny:

 • Podstawowe zasady planowania zabiegów implantologicznych w oparciu o system Nobel Biocare
 • Wprowadzenie w system Nobel Biocare z uwzględnieniem poszczególnych typów implantów oraz dostępnych komponentów chirurgicznych
 • Ćwiczenia praktyczne na modelach - instalacja kilku różnych typów implantów Nobel Biocare

Kurs protetyczny:

 • Wprowadzenie w system komponentów protetycznych Nobel Biocare ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej odbudowy NobelProcera
 • Ćwiczenie praktyczne na modelach

Kurs jest skierowany do lekarzy planujących wprowadzenie implantologii do swojej praktyki oraz protetyków, którzy są zainteresowani tematyką odbudowy na implantach.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- zapoznanie się z możliwościami jakie daje leczenie implantologiczne,

- zapoznanie się z istotnymi kwestiami anatomicznymi, mającymi wpływ na dobór implantu,

- poznanie technik diagnostyki i planowania leczenia,

- poznanie poszczególnych etapów w części chirurgicznej oraz protetycznej,

- poznanie praktycznych zagadnień związanych z odbudową protetyczną na implantach.

Czas trwania

Miejsce

Uczestnicy

Cena

9:00 - 16:00

Warszawa, Al. Jana Pawła II 27

Max. 10 osób

800 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

05.04.2019 Praktyczny kurs implantoprotetyczny "Leczenie bezzębia metodą All-on-4". lek. stom. P.Melon, lek. stom. P.Czechowski, tech. dent. B.Bejnarowicz

Kurs praktyczny z zabiegiem na żywo
Poziom 2


Prowadzący: lek. stom. Piotr Melon, lek. stom. Paweł Czechowski oraz tech. dent. Bartosz Bejnarowicz

Lek. stom. Piotr Melon ukończył studia w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2007 roku rozpoczął pracę w szpitalu im. WAM w Łodzi na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Obecnie pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Od 2013 r. jest zastępcą kierownika i managerem Gabinetów Stomatologicznych. W 2015 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej.  
Lek. stom. Paweł Czechowski ukończył studia w 2008 roku na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2008 do 2012 roku pracował na Oddziale Chirurgii Szczękowej w Szpitalu im. WAM w Łodzi. W 2010 r. rozpoczął specjalizację z protetyki. Od 2012 roku pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację leczenia implanto-protetycznego pacjentów.  

tech. dent. Bartosz Bejnarowicz -Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej oraz Politechniki Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobył pracując w największych placówkach w branży stomatologicznej w Polsce. W swojej pracy stosuje nowoczesne metody wykonywania prac protetycznych. Obecnie skupia się na cyfrowej stomatologii i skanerach stomatologicznych i laboratoryjnych oraz programach CAD-CAM. Uczestnik licznych kursów, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Prowadzi szkolenia, projektuje i uczestniczy w przygotowaniu prac protetycznych według metody leczenia All-on-4.Zagadnienia prezentowane podczas kursu:

 1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 2. Zalety metody All-on-4®
 3. Projektowanie zabiegu wszczepiania implantów
 4. Wyciski z transferami
 5. Zasady wprowadzania implantów
 6. Wykonanie i przykręcenie mostu tymczasowego na implantach
 7. Projektowanie i wykonanie odbudowy protetycznej – praktyczne wskazówki
 8. Zabieg wprowadzenia implantów „na żywo”


Kurs jest skierowany do
lekarzy stomatologów i protetyków, którzy posiadają już doświadczenie w praktyce implantologicznej wraz ze współpracującymi technikami dentystycznymi.


Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- zgłębienie tajników prawidłowego planowania implantacji i projektowania rozwiązań protetycznych przy bezzębiu,

- poszerzenie propozycji rozwiązań implantoprotetycznych dla swoich pacjentów.                                                                                                                               

Czas trwania

Miejsce

Uczestnicy

Cena

8:30 - 16:00

Konin, Stomatologia Czechowscy

Max. 5 osób

1500 zł


Informacje i zapisy
Justyna Bremer
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com


 

Zorganizujemy kurs dla Ciebie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Imię *
Nazwisko *
Nazwa gabinetu *
Adres gabinetu *
Miasto *
E-mail *
Nr tel. *
Specjalizacja *
Treść *
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.

Podnoś swoje kwalifikacje na kursach zagranicznych

SZUKAJ KURSU

 

 
© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.
Imię *
Nazwisko *
Nazwa gabinetu *
Adres gabinetu *
Miasto *
E-mail *
Nr tel. *
Specjalizacja *
Treść *
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.