Szkolenia w Polsce oraz kursy na życzenie

Rozwijaj swoją wiedzę i umiejętności na kursach Nobel Biocare

 

Dostępne kursy 

08.06.2018 Wilno, Litwa "Dzień All-on-4" - Prof. Paulo Malo
Prowadzący:
prof. Paulo Malo
Prof. Paulo Malo ukończył studia stomatologiczne w 1989 roku na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Lizbonie. W 1995 roku założył KLINIKĘ MALO i stworzył protokół KLINIKI MALO, który został uznany na całym świecie za rewolucję w nowoczesnej implantologii protetycznej. Stworzona przez prof. Paulo Malo metoda leczenia All-on-4® oraz innowacyjne produkty, takie jak nowy implant kości policzkowych NobelZygoma™, implant NobelSpeedy® i zaawansowane rozwiązanie techniczne - most KLINIKI MALO, znajdują zastosowanie na całym świecie.
Prof. Paulo Malo jest wykładowcą na kilku uniwersytetach, opublikował wiele artykułów w czasopismach naukowych i jest znany jako współautor kilku podręczników. Prof. Paulo Malo regularnie występuje jako prelegent na międzynarodowych konferencjach, dzięki czemu zyskał uznanie i zdobył wiele nagród za osiągnięcia w dziedzinie stomatologii, jak również za dorobek i umiejętności w zakresie biznesu. 


Program

8:00-9:00 Rejestracja
9:00-9:30 Otwarcie konferencji
9:30-11:00 Rozwój koncepcji leczenia All-on-4® - prof. Paulo Malo
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:00 Metoda leczenia All-on-4®  Koncepcja chirurgiczna i protetyczna w rehabilitacji pacjentów bezzębnych ze stałą protezą na 4 implantach (część I) - prof. Paulo Malo
13:00-14:00 Obiad
14:00-16:00 Metoda leczenia All-on-4®  Koncepcja chirurgiczna i protetyczna w rehabilitacji pacjentów bezzębnych ze stałą protezą na 4 implantach (część II) - prof. Paulo Malo
16:00-16:30 Przerwa na kawę
16:30-17:30 Rozwiązania i innowacje, które poszerzają możliwości leczenia, przy wykorzystaniu istniejącej objętości kostnej. - prof. P.Malo
17:30-18:00 Sesja pytań i odpowiedzi - prof. Paulo MaloData
8 czerwca 2018 r. (piątek), 09:00-18:00

Miejsce
„Kempinski Hotel Cathedral Square”
Universiteto g. 14, Wilno, 01122, Litwa

Cena
250 EUR*- cena za rejestrację na konferencję do 31 marca 2018 r.
300 EUR*- cena za rejestrację na konferencję po 31 marca
150 EUR - cena dla rezydentów i studentów

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

21.04.2018 TempShell - cyfrowe narzędzie w natychmiastowym przywróceniu funkcji. - lek. dent. Kamil Szewczyk


Kurs praktyczny z zabiegiem na żywo
Poziom 2Prowadzący:
lek. dent. Kamil Szewczyk
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł lekarza stomatologa otrzymał w 2006 roku. Zaledwie rok później otworzył swój pierwszy gabinet stomatologiczny. Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna, implatntologia, wykonywana również przy użyciu osocza bogatopłytkowego. Wykonuje stomatologiczne zabiegi chirurgiczne u Pacjentów z Polski i z Europy. Należy do International Team for Implantology – ITI, PSI Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI International Congres of Oral Implantology, DGOI Deutche Gesellschaft fur Orale Implantologie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów z zakresu chirurgii i implantologii w kraju i za granicą. Rozwiązania implantologiczne oparte na nowoczesnych metodach cyfrowych obejmujących projektowanie, tworzenie szablonów oraz implantoprotetykę.


Szkolenie składa się z części merytorycznej (prezentacja) oraz części klinicznej (1 pacjent).

Kurs jest skierowany do lekarzy - od poczatkujacych implantologów do zaawansowych, zainteresowanych szybką i skuteczną metodą przywrócenia funkcji natychmiastowej.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:
- wstęp do projektowania cyfrowego,
- zapoznanie z rozwiązaniem TempShell,
- wprowadzenie w świat CAD/CAM,
- użycie szablonów chiriurgicznych jako metody małoinwazyjnej,
- projektowanie szablonów.


9:00 – 9.20 Przywitanie uczestników
9:30 – 14:00 Prezentacja merytoryczna – Projektowanie szablonów, CAD/CAM, Tempshell, natychmiastowe obciążenie oraz część praktyczna dla uczestników (warsztat NobelClinician + DTX Studio)
14:00 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:30 Zabieg  - Tempshell
16:30 – 17:00 Podsumowanie zabiegu , pożegnanie uczestnikówCzas trwania Uczestnicy Cena

1 dzień
sb      9:00-17:00  -  Exclusive Dental Studio , Poznań 

Max. 5 osób 1600 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

11.05.2018 Wprowadzenie do implantoprotetyki - lek. dent. Piotr Wesołowski


Warsztat praktyczny
Poziom 1Prowadzący: lek. dent. Piotr Wesołowski - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku z wyróżnieniem zdał egzamin umiejętności implantologicznych OSIS EDI. W 2014 roku obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurga stomatologa. Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, publikowanych w periodykach polskich i zagranicznych. Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych (Wielka Brytania, Hiszpania). Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilku systemach implantologicznych, od 8 lat ściśle współpracuje z Nobel Biocare.

Jednodniowy kurs implantoprotetyczny Nobel Biocare obejmuje najbardziej podstawowe zagadnienia z zakresu implantologii oraz protetyki na implantach. Podczas części wykładowej omówione zostaną następujące zagadnienia:

Kurs chirurgiczny:

 • Podstawowe zasady planowania zabiegów implantologicznych w oparciu o system Nobel Biocare
 • Wprowadzenie w system Nobel Biocare z uwzględnieniem poszczególnych typów implantów oraz dostępnych komponentów chirurgicznych
 • Ćwiczenia praktyczne na modelach - instalacja kilku różnych typów implantów Nobel Biocare

Kurs protetyczny:

 • Wprowadzenie w system komponentów protetycznych Nobel Biocare ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej odbudowy NobelProcera
 • Ćwiczenie praktyczne na modelach

Kurs jest skierowany do lekarzy planujących wprowadzenie implantologii do swojej praktyki oraz protetyków, którzy są zainteresowani tematyką odbudowy na implantach.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- zapoznanie się z możliwościami jakie daje leczenie implantologiczne,

- zapoznanie się z istotnymi kwestiami anatomicznymi, mającymi wpływ na dobór implantu,

- poznanie technik diagnostyki i planowania leczenia,

- poznanie poszczególnych etapów w części chirurgicznej oraz protetycznej,

- poznanie praktycznych zagadnień związanych z odbudową protetyczną na implantach.

Czas trwania

Miejsce

Uczestnicy

Cena

9:00 - 15:00

Warszawa, Al. Jana Pawła II 27

Max. 10 osób

800 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

17-18.05.2018 Zaawansowany kurs technik chirurgicznych - Dr n. med. Hubert Kubica


Kurs praktyczny z zabiegiem na żywo
Poziom 2Prowadzący:
dr n. med. Hubert Kubica
Dr n. med. Hubert Kubica jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej doświadczenie zdobywał między innymi w Niemczech, w tym przez 9 lat prowadząc na miejscu własną praktykę stomatologiczną. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych w kraju i za granicą (Niemcy, USA, Szwajcaria, Austria, Francja) z dziedziny implantologii, chirurgii odtwórczej tkanek twardych i miękkich, terapii laserem i stomatologii kosmetycznej. Ukończył trzystopniowy kurs z periodontologii (w ZMK -Klinik, Muenster). Ponadto prow­adzi wykłady podczas krajowych i zagranicznych konferencji implantologicznych.


Szkolenie składa się z wykładu oraz zabiegu na żywo.

Część wykładowa obejmuje następujące zagadnienia: implantacje natychmiastowe w zębodołach poekstrakcyjnych oraz natychmiastowe przywrócenie funkcji.
Omówione zostaną także trudności związane z estetyką, zarówno na etapie chirurgii, jak i protetyki.

 

Kurs jest skierowany do klinicystów, którzy mają doświadczenie w procedurach z odroczonym wszczepianiem implantów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje o implantacje natychmiastowe.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- zapoznanie się z unikalnymi zaletami protokołów immediate placement/immediate function wraz z kwestiami estetyki

- rozpoznanie korzyści NobelActive dla uzyskania stabilizacji pierwotnej

- określenie poszczególnych etapów procedur chirurgicznej i protetycznej

- dobór przypadków dla zastosowania tej metody leczenia.Czas trwania Uczestnicy Cena

czw   18:30-22:00  -  Restauracja w hotelu Cubus  -  część wykładowa, kolacja
pt      8:30-16:00  -  Dental Clinic  -  zabieg na żywo

Max. 5 osób 1600 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

26.05.2018 Praktyczny kurs implantologiczny dla początkujących. Lek. stom. Jan Perek


Kurs praktyczny z zabiegami na żywo
Poziom 1Prowadzący: 
lek. stom. Jan Nikodem Perek
Absolwent Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Student Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2004 Asystent i Doktorant w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej. Uczestnik wielu kursów Polskich i zagranicznych w zakresie implantologii i protetyki, m.in. UCLA (California, USA), GiDE (Los Angeles,USA), University of Gothenburg (Szwecja).


Jednodniowy kurs implantoprotetyczny Nobel Biocare
Przed zabiegiem uczestnicy wspólnie z lekarzem prowadzącym kurs omówią przypadki kliniczne, rozplanują i dobiorą odpowiedni rodzaj implantów. Każdy z uczestników samodzielnie wszczepi implanty w pacjentów dr Perka (po 1-2 implanty)

Kurs jest skierowany do lekarzy, którzy mają podstawową wiedzę implantologiczną i chcieliby rozpocząć pracę z implantami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- wszczepienie pierwszych implantów pod okiem doświadczonego lekarza i wykładowcy akademickiego,

- zapoznanie się z praktycznymi zagadnieniami chirurgicznymi,

- poznanie technik diagnostyki i planowania leczenia,

- poznanie praktycznych zagadnień związanych z odbudową protetyczną na implantach.Czas trwania Miejsce Uczestnicy Cena
8:30 – 17:00 Warszawa, Dental Fraternity, ul. Mohnackiego 10 Max. 5 osób 1600 zł

Informacje i zapisy
Justyna Bremer, 
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

15.06.2018 Praktyczny kurs implantoprotetyczny "Leczenie bezzębia metodą All-on-4". lek. stom. P.Melon, lek. stom. P.Czechowski, tech. dent. B.Bejnarowicz


Kurs praktyczny z zabiegiem na żywo
Poziom 2Prowadzący:
lek. stom. Piotr Melon, lek. stom. Paweł Czechowski oraz tech. dent. Bartosz Bejnarowicz

Lek. stom. Piotr Melon ukończył studia w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2007 roku rozpoczął pracę w szpitalu im. WAM w Łodzi na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Obecnie pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Od 2013 r. jest zastępcą kierownika i managerem Gabinetów Stomatologicznych. W 2015 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Uczestnik wielu kursów krajowych i zagranicznych. 

Lek. stom. Paweł Czechowski u
kończył studia w 2008 roku na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2008 do 2012 roku pracował na Oddziale Chirurgii Szczękowej w Szpitalu im. WAM w Łodzi. W 2010 r. rozpoczął specjalizację z protetyki. Od 2012 roku pracuje w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację leczenia implanto-protetycznego pacjentów.
Uczestnik wielu kursów krajowych i zagranicznych. 


Zagadnienia prezentowane podczas kursu:

 1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 2. Zalety metody All-on-4®
 3. Projektowanie zabiegu wszczepiania implantów
 4. Wyciski z transferami
 5. Zasady wprowadzania implantów
 6. Wykonanie i przykręcenie mostu tymczasowego na implantach
 7. Projektowanie i wykonanie odbudowy protetycznej – praktyczne wskazówki
 8. Zabieg wprowadzenia implantów „na żywo”


Kurs jest skierowany do
lekarzy stomatologów i protetyków, którzy posiadają już doświadczenie w praktyce implantologicznej wraz ze współpracującymi technikami dentystycznymi.


Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

- zgłębienie tajników prawidłowego planowania implantacji i projektowania rozwiązań protetycznych przy bezzębiu,

- poszerzenie propozycji rozwiązań implantoprotetycznych dla swoich pacjentów.                                                                                                                               
Czas trwania Miejsce Uczestnicy Cena
1 dzień Konin, Stomatologia Czechowscy Max. 5 osób 1400 zł


Informacje i zapisy
Justyna Bremer
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com

06.2018 Zaawansowany kurs implantoprotetyczny; leczenie bezzębia metodą All-on-4 z zastosowaniem szablonów chirurgicznych. Lek. stom. Klaudia Staszczyk


Kurs praktyczny z zabiegiem na żywo
Poziom 2Prowadząca:
lek. stom. Klaudia Staszczyk
Lek. stom. Klaudia Staszczyk - absolwentka  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2001 roku. Jest członkiem OSIS EDI. W 2011 roku uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii stomatologicznej EDI OSIS. Jest współwłaścicielką Estedent clinic&lab w Kielcach. Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem implantologicznym, obecnie ze szczególnym ukierunkowaniem na implantologię nawigowaną. 

Zagadnienia prezentowane podczas kursu:

 1. Szczegółowe omówienie przypadku klinicznego
 2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 3. Omówienie pobierania wycisków z transferami
 4. Zasady wprowadzania implantów
 5. Zalety zastosowania szablonów chirurgicznych
 6. Wykonanie i przykręcenie mostu tymczasowego na implantach
 7. Projektowanie i wykonanie odbudowy protetycznej – praktyczne wskazówki
 8. Zabieg wprowadzenia implantów „na żywo”


Kurs jest skierowany do
lekarzy, którzy posiadają duże doświadczenie w praktyce implantologicznej wraz ze współpracującymi technikami dentystycznymi.


Szkolenie pozwoli uczestnikom na:
- zgłębienie tajników prawidłowego planowania implantacji i projektowania rozwiązań protetycznych przy bezzębiu,
- poszerzenie propozycji rozwiązań implantoprotetycznych dla swoich pacjentów.              
                                                                                                                 

Czas trwania

Miejsce

Uczestnicy

Cena

01.03.2018
8:30 - 16:00

Kielce, Estedent, ul. Langiewicza 35  

Max. 5 osób

1200 zł


Informacje i zapisy
Justyna Bremer
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.
T: +48 509 669 013
E: justyna.bremer@nobelbiocare.com


 

Zorganizujemy kurs dla Ciebie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Imię *
Nazwisko *
Nazwa gabinetu *
Adres gabinetu *
Miasto *
E-mail *
Nr tel. *
Specjalizacja *
Treść *
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.

Podnoś swoje kwalifikacje na kursach zagranicznych

SZUKAJ KURSU

 

 
© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.
Imię *
Nazwisko *
Nazwa gabinetu *
Adres gabinetu *
Miasto *
E-mail *
Nr tel. *
Specjalizacja *
Treść *
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.