Decyzja sądu odnosząca się do niezgodnych z prawdą twierdzeń firmy Straumann

Decyzja sądu odnosząca się do niezgodnych z prawdą twierdzeń firmy Straumann podkreśla wagę rzetelności badań.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma Straumann promowała wyniki prowadzonego przez doktora Jana Derksa i jego współpracowników badania dotyczącego zapalenia tkanek okołoimplantowych*. Badanie to znane szerzej jako „badanie dotyczące szwedzkiej populacji pacjentów” zdawało się potwierdzać istnienie zmniejszonego ryzyka zapalenia tkanek okołoimplantowych i korzystnych rokowań dotyczących wczesnej i późnej utraty implantów w przypadku implantów firmy Straumann w porównaniu z innymi ocenianymi w badaniu.

Po ukazaniu się publikacji firma Nobel Biocare wykazała obecność istotnych nieprawidłowości w metodach badań i zakwestionowała poprawność zgłoszonych wyników. Eksperci z naszej firmy nie byli jedynymi zgłaszającymi zastrzeżenia. Metody opisane w publikacji oraz interpretacja wyników badania zostały zakwestionowane przez wielu naukowców, badaczy i lekarzy, co poskutkowało wystosowaniem listu do redaktora czasopisma naukowego, w którym ukazała się publikacja, znaczną liczbą komentarzy i zorganizowaniem spotkania merytorycznego w sprawie jednego z zagadnień.

Pomimo trwania szeroko zakrojonej dyskusji publicznej firma Straumann kontynuowała prowadzenie kampanii marketingowej w oparciu o wyniki uzyskane na podstawie niewystarczająco istotnych statystycznie danych, promując różnicę dotyczącą długiej trwałości implantów, mimo że takowa nie istnieje. Na przykład promowane w oparciu o wyniki badania twierdzenie, że wskaźnik dotyczący późnego odrzutu jest w przypadku implantów firmy Straumann od pięciu do sześciu razy niższy niż w przypadku implantów innych producentów, po prostu nie jest poparte żadnymi dowodami.

Podczas gdy naszym celem było uzyskiwanie, ocena i przekazanie rzetelnych, istotnych klinicznie danych na poparcie skuteczności własnych produktów, inni z powodzeniem wybrali sądową drogę zakwestionowania wspomnianych tu niezgodnych z prawdą twierdzeń firmy Straumann.

Sąd okręgowy w Hamburgu w Niemczech wydał niedawno nakaz (Az. 315 O 87/16) mówiący, iż niektóre z wyników badania rozpowszechnianego przez firmę Straumann nie są istotne statystycznie i w związku z tym nie można się nimi sugerować przy doborze implantów. W szczególności firmie Straumann zabroniono używania następującego twierdzenia: „Wyniki wysoce przydatne dla lekarzy stomatologów dokonujących wyboru implantu w oparciu o niezależne dane kliniczne”. Ponadto twierdzenie, że 427 pacjentów (poddanych ocenie pod kątem zapalenia tkanek okołoimplantowych) „wybrano losowo”, uznano za „niepoprawne”. W związku z tym sąd nakazał firmie Straumann zaprzestanie stosowania na rynku niemieckim niezgodnych z prawdą twierdzeń i obrazujących je schematów graficznych.

W firmie Nobel Biocare kluczową wartością jest przestrzeganie najwyższych standardów dotyczących wyników naukowych, zgodnie z zasadami przyjętymi przez naszych założycieli. Od pierwszego chirurgicznego zabiegu wszczepienia implantu, który przeprowadził Per-Ingvar Brånemark w 1965 roku, nasze produkty i rozwiązania mają poparcie zarówno w testach mechanicznych, jak i w badaniach klinicznych. Obecnie produkty firmy Nobel Biocare zalicza się do najlepiej udokumentowanych w stomatologii, o czym świadczy ponad 5000 niezależnych publikacji naukowych. W ponad 400 publikacjach medycznych zamieszczono omówienia z oceną powierzchni naszych implantów TiUnite, dotyczące ponad 18 000 pacjentów i 61 000 implantów.

Więcej informacji na temat naszej wieloletniej tradycji rzetelności badań naukowych można znaleźć na stronie internetowej nobelbiocare.com/science lub uzyskać od przedstawiciela firmy Nobel Biocare.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować za partnerską współpracę z firmą Nobel Biocare. Zapewniam, że zarówno Pan(i), jak i pacjenci możecie mieć pewność, że nasze produkty i rozwiązania są szeroko poparte rzetelnymi danymi klinicznymi.

Przemysław Cieśliński
Country Manager
Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.


*Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. J Dent Res. 2016 Jan;95(1):43-9

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa gabinetu *
  Adres gabinetu *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Specjalizacja *
  Treść *
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button