Globalne Sympozjum Nobel Biocare w Nowym Jorku

Waldorf-Astoria-(1) 

Prezentacja innowacji podczas globalnego Sympozjum Nobel Biocare 2016

 

 • Podczas Sympozjum pokazano innowacyjne rozwiązania, które usprawniają przepływ pracy w ramach leczenia protetycznego. 
 • Podano nowe informacje na temat rozwiązań dotyczących całkowitego bezzębia. 
 • Zaprezentowano nowe substytuty kości poszerzające asortyment produktów protetycznych creosTM

 

Nowy Jork, Stany Zjednoczone, 27 czerwca 2016 r.

 

W kultowym hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku Nobel Biocare gościł profesjonalistów z dziedziny stomatologii z całego świata na Globalnym Sympozjum Nobel Biocare 2016. Program tego wydarzenia, które trwało do 27 czerwca, obejmowało wykłady, praktyczne szkolenia i zajęcia prowadzone przez specjalistów będących wiodącymi światowymi ekspertami w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Podczas wspomnianego wydarzenia pod hasłem „Pojawienie się innowacji”, Nobel Biocare pokazało kilka nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Każde z nich ma na celu pomóc specjalistom z dziedziny stomatologii w lepszym leczeniu pacjentów, a wiele z nich jest na tyle unikatowych, że zostały objęte ochroną patentową lub zgłoszeniem patentowym.

Dr. Peter Schüpbach Main Stage_1

 

Usprawnienie przepływu pracy, co pozwoli na zapewnienie uzębienia w krótszym czasie

Globalne sympozjum Nobel Biocare pokazało, jak istotną rolę odgrywa technologia cyfrowa w zwiększeniu wydajności i dokładności diagnostyki, planowania leczenia i chirurgii sterowanej. Uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia gabinetu wyposażonego w rozwiązania cyfrowe z zakresu najnowszej technologii, jak również przyszłe innowacyjne rozwiązania, zaprojektowane w celu zwiększenia integracji, współpracy i wydajności. Uczestnicy mogli przyjrzeć się, w jaki sposób zintegrowany przepływ pracy Nobel Biocare może przyspieszyć, połączyć, bądź nawet pominąć etapy leczenia.

Nobel Biocare przyspiesza również przepływ pracy w zakresie protetyki w odniesieniu do komponentów. Nowym, ważnym dodatkowym elementem w asortymencie Nobel Biocare jest koncepcja On11. To innowacyjne rozwiązanie modułowe zapełnia lukę pomiędzy przepływem pracy z zakresu chirurgii i protetyki. Podstawa On1 łączy się z implantem podczas operacji i pozostaje w miejscu podczas całego procesu leczenia, prac protetycznych oraz w okresie użytkowania uzupełnienia. Pozwala to na nienaruszanie tkanki miękkiej przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej elastyczności odbudowy poprzez pozostawienie wytworzonego w miejscu leczenia biologicznego uszczelnienia, które zapewnia zoptymalizowane gojenie. 


Exhibition 4_1Ponieważ baza On1 Base jest umiejscowiona w miejscu wszczepiania implantu, koncepcja daje chirurgowi pewność, że w przypadku implantu zostaną zastosowane wyłącznie precyzyjnie skonstruowane komponenty Nobel Biocare, co eliminuje ryzyko związane z niewłaściwym dopasowaniem łączników innych niż Nobel Biocare. Eliminuje to również ryzyko kontaktu tkanki miękkiej z komponentami cechującymi się brakiem kompatybilności biologicznej, zanieczyszczonymi bądź zastosowanymi ponownie. W przypadku lekarza zajmującego się odbudową, baza On1 pozwala na polepszenie doświadczeń pacjentów, ponieważ dzięki niej można w pełni uniknąć dyskomfortu związanego z usunięciem łączników gojących. Dostępność dwóch opcji wysokości zapewnia elastyczność pozwalającą na wymianę bazy On1 w przypadku, gdy będzie to konieczne w perspektywie krótko- bądź długoterminowej ze względu na grubość tkanki miękkiej. Nie jest to możliwe w przypadku implantów wszczepianych na poziomie tkanki. Krążek stosowany podczas gojenia w koncepcji On1 wspiera podejście oparte na skanowaniu wnętrza jamy ustnej, można wyeliminować konwencjonalne procedury pobierania wycisków.

 

Exhibition-2-(1)Nobel Biocare przedstawił również ewolucję produktów NobelProcera, aż po wprowadzenie nowej korony NobelProcera, pierwszej korony wykonanej z wielowarstwowego, pełnokonturowego materiału cyrkonowego o wysokiej półprzezroczystości. Nowy materiał charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami, łącząc w sobie wysoką wytrzymałość i trwałość z doskonałą estetyką. Wielowarstwowy charakter uzupełnień i realistyczne szczegóły okluzyjne odzwierciedlają wygląd naturalnego zęba i pozwalają na zaoszczędzenie czasu, ponieważ technik musi jedynie wprowadzić ostateczne poprawki przed dostarczeniem korony do dentysty.

Obecnie precyzyjnie skonstruowane uzupełnienia NobelProcera są łatwiejsze do uzyskania niż kiedykolwiek przedtem. Jednym sposobem jest zastosowanie oprogramowania NobelDesign CAD, które dostarcza technikom dentystycznym wszechstronne narzędzia CAD wraz z intuicyjnym i łatwym do dostosowania interfejsem. Kolejnym punktem dostępu są usługi skanowania i modelowania NobelProcera. Ta opcja pozwala na zamówienie uzupełnień NobelProcera poprzez proste wysłanie informacji na temat danego przypadku do zaawansowanych centrów produkcji przemysłowej NobelProcera. Produkty NobelProcera są również dostępne dla użytkowników Systemu 3Shape™ użytkowanego na zasadach partnerstwa ze swobodnym dostępem. Wszystkie opcje prowadzą do uzyskania uzupełnień NobelProcera, cechujących się wyjątkową jakością, z których każde jest wyprodukowane pod kątem zapewnienia przewidywalnego, długoterminowego rozwiązania.

 

Dr.-Isabella-Rocchietta,-DrZaawansowane rozwiązania w przypadku całkowitego bezzębia

Firma Nobel Biocare, będąca liderem w dziedzinie leczenia bezzębia oraz autorem koncepcji leczenia All-on-4®, jest zaangażowana w dalszy rozwój standardu leczenia pacjentów z bezzębiem.

NobelSpeedy, oryginalny i obszernie udokumentowany implant stosowany w koncepcji leczenia All-on-4®, jest obecnie dostępny w większym zakresie długości i średnicy, zapewniając tym samym zwiększoną elastyczność rozwiązań chirurgicznych. Poszerzony zakres produktów obejmujący nowe krótsze 7-milimetrowe implanty, dłuższe 20-, 22- i 25-milimetrowe implanty oraz szersze 5-milimetrowe warianty implantów; został zaprojektowany w celu wsparcia lekarzy w zastosowaniu podejścia bezprzeszczepowego oraz uzyskania zakotwiczenia bikortykalnego w sytuacji ograniczonej jakości i ilości tkanki kostnej, co pozwoli większej ilości pacjentów na skorzystanie z koncepcji leczenia All-on-4®.

 

Exhibition-1-(1)Nowy łącznik Multi-unit Abutment Plus1 jest ulepszoną wersją łącznika Nobel Biocare Multi-unit Abutment. Łącznik ten został zaprojektowany w celu znacznego zmniejszenia ilości czasu, który pacjent musi spędzić na fotelu podczas zamiany protezy – procedury powszechnie stosowanej w ramach koncepcji leczenia All-on-4®. Dzięki wprowadzeniu funkcji zatrzaskowej opartej na ścisłym dopasowaniu tymczasowych cylindrów i łącznika można pominąć zastosowanie śrub podczas procesu przymiarki. Oznacza to, że powszechnie stosowana procedura kilkukrotnego usuwania tymczasowych cylindrów i protezy może być wykonana za pomocą paru zatrzasków, bez konieczności luzowania i dokręcania śrub za każdym razem. Oznacza to możliwość zaoszczędzenia znacznej ilości czasu przez lekarza. Może to również doprowadzić do istotnego skrócenia czasu, który pacjent musi spędzić z otwartymi ustami, co sprawia, że nie trzeba już się martwić o potencjalne wypadnięcie śrub.

 

Podczas Sympozjum zaprezentowano także nowy implant NobelZygoma, opracowany w oparciu o 25 lat sukcesów Nobel Biocare w stosowaniu implantów zygomatycznych. Zapewnia on większą chirurgiczną i protetyczną elastyczność podczas leczenia ostrej resorpcji kości szczęki bez przeszczepów. Ta nowa opcja w obszarze wszczepiania implantów zygomatycznych opiera się na niegwintowanym trzonie implantu, który został zaprojektowany pod kątem interakcji z tkanką miękką, a w zależności od sytuacji anatomicznej część trzonu implantu może być umieszczona poza zatoką szczękową. Nowa konstrukcja ściętego wierzchołka została dodana w celu wzmocnienia zasadniczej stabilizacji dla zapewnienia natychmiastowej funkcji.


Hands-on-(1)Wszechstronny asortyment uzupełnień

W ramach marki creos Nobel Biocare oferuje wyjątkowy portfel rozwiązań w obszarze uzupełnień, wraz z nowym rozbudowanym rozwiązaniem creos xenogain, matrycą mineralną z odbiałczonych kości bydlęcych stosowaną w procedurach sterowanych uzupełnień tkanki i kości. Unikatowe metody obróbki prowadzą do usunięcia bydlęcych białek i lipidów.2,3 Pozwala to na zachowanie naturalnej matrycy kości, która charakteryzuje się mikroporami i połączonymi makroporami.2,3 Substytuty kości w asortymencie creos xenogain cechują się powolną resorpcją oraz pełnią funkcję długoterminowego rusztowania, zapewniając przestrzeń dla regeneracji kości.4 Creos xenogain jest dostępny w różnych rozmiarach i w odniesieniu do różnych metod aplikacji w celu spełnienia wielu potrzeb i preferencji klinicznych.


Welcome-reception-(1)
Nowe biomateriały creos xenogain opierają się na sukcesie odniesionym przez pochłanialne, nieusieciowane membrany kolagenowe creos xenoprotect, które cechują się naukowo udowodnioną najwyższą wytrzymałością w zakresie membran w przypadku ich nawilżenia5 i oferują doskonałe działanie waskularyzacyjne oraz cechują się doskonałą zgodnością tkankową i zwiększoną ochroną w miejscu przeszczepu.6

 

Hans Geiselhöringer, Prezes Nobel Biocare i Dental Imaging, powiedział: „Innowacje, które przedstawiliśmy podczas Globalnego Sympozjum Nobel Biocare 2016 zostały stworzone w odpowiedzi na określone potrzeby dzisiejszych profesjonalistów w obszarze stomatologii, których celem jest poprawa leczenia pacjentów. Dzięki informacjom pochodzącym z badań, potwierdzającym możliwości i zalety bezpośredniego wszczepienia i zaopatrzenia tymczasowego, wiele z tych nowych produktów i rozwiązań jest na tyle unikatowych, że są chronione patentem lub objęte zgłoszeniem patentowym. Umożliwią one naszym klientom większą wydajność, dokładność i jakość pracy przy jednoczesnym skróceniu czasu prowadzącym do uzyskania uzębienia.

 

Learning_1Wprowadzamy obecnie w życie faktyczne innowacje, począwszy od powierzchni TiUnite o udowodnionej trwałości przekraczającej 12 lat udowodnionej w wyniku badań kontrolnych, po nowe opcje w ramach naszej wiodącej, globalnej koncepcji leczenia All-on-4® oraz najnowsze kierunki rozwoju w zakresie cyfrowego przepływu pracy. Dzieje się tak w odniesieniu nie tylko do naszych klientów na całym świecie, ale przede wszystkim w odniesieniu do pacjentów.” 

 

Więcej informacji na temat Globalnego Sympozjum Nobel Biocare 2016 podano na stronie nobelbiocare.com/global-symposium-2016.

 

 

 1. Podlega przeglądowi 510 (k) 
 2. Materiały wewnętrzne NIBEC
 3. Materiały wewnętrzne Nobel Biocare: Właściwości materiałowe produktu creos xenogain / biomateriałów TER 147668
 4. Jun-Beom Park , You-Jeong Hwang , Yang-Jo Seol , Yong-Moo Lee , Tae-II Kim, Young Ku i in. Augmentacja dna zatoki szczękowej przy pomocy odbiałczonego materiału kostnego do przeszczepów pozyskiwanego z kości wołowej (OCS-B). Kliniczne i histologiczne wyniki badań z udziałem ludzi. The Journal of the Korean Dental Association. 2007; 45(8): 491-499
 5. Gasser A, Wessing B, Eummelen L, Bühren A, Leemhuis H: Stabilność mechaniczna błon kolagenowych: badanie in vitro. J Dent Res 95 (Spec Iss A): Streszczenie#1683, 20 16 (iadr.org)
 6. Bozkurt A, Apel C, Sellhaus B, van Neerven S, Wessing B, Hilgers R-D, Pallua N. Różnice w degradacji membran ochronnych z nieusieciowanego kolagenu: badanie in vivo i in vitro. Clin Oral Implants Res. grudzień 2014 r.; 25(12): 1403-11.

 

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa gabinetu *
  Adres gabinetu *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Specjalizacja *
  Treść *
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button