Kurs chirurgiczny NobelZygoma na UJ

IMG_2859_1 IMG_2860_1 IMG_2873_1

8-go kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się kurs z zabiegiem na żywo, który poprowadził Dr Radosław Witkowski.

Opis przypadku klinicznego

Zabieg przeprowadzono u 39-letniego pacjenta, którego przyjęto do leczenia w klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej CMUJ w Krakowie z powodu raka płaskonabłonkowego szczęk z naciekiem wargi górnej, jamy nosowej, podniebienia twardego i języka. Nowotwór został wykryty przypadkowo po urazie czaszkowo-mózgowym z następowym krwiakiem podtwardówkowym, z powodu którego był operowany we wrześniu 2011 roku w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ. Wykonano: kraniotomię ciemieniową lewostronną, usunięto ostrego krwiaka podtwardówkowego okolicy ciemieniowej lewej, wykonano odbarczenie oponowo-kostne. Pacjent był żywiony przez PEG.

W ramach leczenia w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wykonano: całkowitą obustronną resekcję szczęk z limfangiektomią szyjną, podwiązaniem tętnicy szyjnej zewnętrznej prawej oraz marginektomią dolnej krawędzi lewego trzonu żuchwy.

W okresie poprzedzającym interwencje operacyjne chory przejawiał:

 • długotrwałe zaburzenia równowagi utrudniające chód,
 • dolegliwości bólowe zębów i twarzoczaszki, których nie diagnozował,
 • przewlekle nadużywał alkoholu, leczony odwykowo bez efektu,
 • uszkodzenie wzroku z wytworzeniem ślepoty OP.

Rehabilitowany protetycznie, protezą obturacyjną bez kotwiczenia na implantach. Proteza nie funkcjonuje prawidłowo, co w związku z tym daje zaburzenia funkcji mowy, pobierania pokarmów oraz oddechowej – ze względu na brak podparcia struktur nosa szkieletem kostnym przegrody. Obecnie bez cech wznowienia procesu nowotworowego oraz przerzutów lokoregionalnych i odległych.

Rozpoznanie: Stan po całkowitym usunięciu szczęk z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną z powodu raka płaskonabłonkowego szczęk z naciekiem wargi górnej, jamy nosowej, podniebienia twardego i języka T4N2cMO pT4NOMO.

Pourazowy niedowład prawostronny. Stan po lewostronnej kraniotomii ciemieniowej, usunięciu krwiaka podtwardówkowego, obarczeniu oponowo-kostnym z powodu ostrego pourazowego krwiaka podtwardówkowego.

Planowana rehabilitacja implantoprotetyczna:

 1. Symetryczne zakotwiczenie w obu trzonach kości jarzmowych 4 wszczepów integrujących:
 • Zygoma standard
 • Zygoma “straight”
 • implant NobelActive dł. >13mm

      2. Konstrukcja litej belki frezowanej z indywidualnie zakotwiczonymi magnesami jako elementami retencji dla suprastruktury.

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa gabinetu *
  Adres gabinetu *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Specjalizacja *
  Treść *
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button