Polityka prywatności

1. Zasady ogólne

Firma Nobel Biocare jest zobowiązana do ochrony prywatności. Polityka prywatności Nobel Biocare obejmuje zbieranie, niewykorzystanie i nieujawnienie danych osobowych żadego użytkownika stron internetowych Nobel Biocare, takich jak adres e-mail, imię, adres pracy i zamieszkania, numer telefonu, wiek lub inne informacje w odniesieniu do zakupów (np. numer karty kredytowej), i stosuje wszystkie odpowiednie środki ostrożności, aby przechowywać takie dane osobowe bezpiecznie.

Odwiedzając strony internetowe firmy Nobel Biocare, kontaktując się z firmą oraz umieszczając dane osobowe na stronach Nobel Biocare, użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nobel Biocare opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Nobel Biocare zastrzega prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności bez uprzedzenia.

2. Gromadzenie danych przez Nobel Biocare

Nobel Biocare może zbierać dane osobowe po to, by zapewnić klientom najwyższy poziom usług. Nobel Biocare nie gromadzi ze strony internetowej danych umożliwijących identyfikację, z wyjątkiem, gdy użytkownicy wprowadzają je tam wyraźnie i świadomie. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu i weryfikacji swoich danych osobowych jakie Nobel Biocare otrzymuje od każdego użytkownika.

Nobel Biocare rejestruje adresy IP użytkowników strony internetowej w celu administrowania lub kompilowania informacji demograficznych oraz monitorowania użytkowania oraz wyświetlania jego strony. Nobel Biocare korzysta ze standardowej technologii śledzenia ruchu („Cookies”), by gromadzić dane takie jak typ wyszukiwarki i systemu operacyjnego, metryki, położenia geograficznego, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej.

3. Wykorzystanie danych przez Nobel Biocare

Nobel Biocare korzysta z twoich danych osobowych, by ulepszać i zarządzać stroną internetową, serwisem klienta oraz innymi usługami, w tym marketingiem (np. newsletterami i innymi informacjami produktowymi za pośrednictwem e-maila) oraz kominikacją z użytkownikiem. Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Nobel Biocare, jej spółki zależne i /lub upoważnione inne instytucje, działają na podstawie wskazówek Nobel Biocare, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Każdy ma prawo sprzeciwu, bez opłat, wobec przetwarzania jego danych osobowych zbieranych przez Nobel Biocare.

4. Ujawnienie i bezpieczeństwo danych.

Nobel Biocare wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem osób trzecich spoza grupy firm Nobel Biocare i przeciwko innym bezprawnym formom przetwarzania. Środki te będą również wprowadzane przez każdy procesor danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nobel Biocare ujawni dane osobowe osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub w celach regulacyjnych. Jednakże, każdy musi wiedzieć i wyrazić zgodę na to, by Nobel Biocare mógł wykorzystywać i/lub ujawnić dane osobowe, jeżeli Nobel Biocare uzna, że takie wykorzystanie i/lub ujawnienie jest konieczne, aby (1) przeprowadzić postępowanie sądowe, (2) egzekwować regulamin lub (3) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Nobel Biocare i jej pracowników, użytkowników serwisu lub społeczeństwa.

5. Hiperłącza oraz strony internetowe

Te strony internetowe mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które są całkowicie poza kontrolą Nobel Biocare. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko do tej strony i Nobel Biocare nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron trzecich.

6. Kontakt

W razie pytań, wątpliwości i uwag odnośnie niniejszej ‚Polityki prywatności’ lub przetwarzania danych osobowych oraz ich poprawiania i dostępu do nich przez Nobel Biocare, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: legal@nobelbiocare.com

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie i opieka: Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa kliniki *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Temat szkolenia *

  Data kursu *

  Treść wiadomości
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button