Kompletne rozwiązanie dla odcinka bocznego

Przywracanie innowacyjności

Jakie są zalety kompletnego rozwiązania dla odcinka bocznego?

001-kompletne-rozwiazanie

Jednopunktowa odbudowa zębów trzonowych może być trudnym zabiegiem, choć jest on często zalecany. Teraz możesz skrócić czas prowadzący do uzyskania uzębienia w sposób, który jest mniej skomplikowany i ryzykowny. Poznaj różnorodne innowacje, które wyróżniają się na tle innych, gdy są stosowane osobno; gdy są stosowane razem – wyróżniają się jeszcze bardziej.

Co to jest kompletne rozwiązanie dla odcinka bocznego?

Implanty skonstruowane z protokołem Immediate Function

Wykonaj natychmiastowe wszczepienie implantu oraz uzyskaj jego natychmiastową funkcję dzięki implantom NobelActive lub nowym implantom NobelParallel z połączeniami stożkowymi o szerokiej platformie. Unikalne połączenie konstrukcji implantu, sprawdzonej powierzchni TiUnite i protokołu chirurgicznego pomaga zapewnić znaczną stabilizację pierwotną oraz utrzymać ją w fazie gojenia, nawet w przypadku miękkich kości.1-6

 

Szeroka platforma do tworzenia zoptymalizowanego profilu wyłaniania

Platforma o szerokości 5,5 mm zapewnia solidną podstawę, która jest potrzebna do utworzenia zoptymalizowanego profilu wyłaniania dla korony zęba trzonowego do odbudowy tymczasowej lub ostatecznej.

 

Tymczasowe rozwiązanie ukształtowane przez rzeczywistość

Łączniki gojące i tymczasowe PEEK posiadają kształt anatomiczny, który pasuje do konturów zębów trzonowych. Zmniejsza to ilość niezbędnych korekt kształtu, dzięki czemu możesz uzyskać zoptymalizowany profil wyłaniania w krótszym czasie.

 

Całkowicie bezcementowa korona implantu

Wyeliminuj ryzyko nadmiaru cementu,7-8 korzystając z przykręcanej korony implantu NobelProcera. Nawet adapter jest mocowany mechanicznie.

Ponieważ korona implantu jest produkowana w systemie CAD/CAM z monolitycznego cyrkonu, ryzyko odprysków jest niemal całkowicie wyeliminowane.9 Jest ona niezwykle wytrzymała i zapewnia efektywność pracy.

 

Uzyskaj łatwy dostęp dzięki funkcji przekierowania śruby klinicznej

Uzyskaj łatwy dostęp do odbudowy w miejscach o ograniczonej przestrzeni w kierunku pionowym i osiągnij optymalną okluzję. Dzięki łącznikowi z przekierowaniem śruby klinicznej (Angulated Screw Channel, ASC), możesz umieścić śrubę kliniczną pod kątem do 25° w dowolnym kierunku. Dowiedz się więcej

 

Pełny kontur w ośmiu odcieniach

W całej koronie zastosowany został materiał tego samego koloru. To oznacza, że korona zawsze zachowa swój odcień – nawet podczas dopasowywania. 

 

Oprzyrządowanie z niewiarygodnym uchwytem

Pracuj efektywnie i z większą kontrolą przy pomocy śrubokrętu Omnigrip. Jego unikalna konstrukcja pozwoli ci pewnie uchwycić śrubę, a ponadto jest on wyposażony w funkcję pick-up, którą trzeba zobaczyć, żeby w nią uwierzyć.

 

Przypadki kliniczne

Natychmiastowe zastąpienie dwóch górnych zębów trzonowych

Opis przypadku udostępniony dzięki uprzejmości dr Tristana Staasa, Holandia

Film wideo z opisem przypadku pokazuje każdy etap leczenia polegającego na natychmiastowym zastąpieniu górnych lewych i prawych zębów trzonowych: instruktaż dla pacjenta, chirurgiczne wszczepienie implantów NobelActive WP, ukształtowanie profilu wyłaniania przy użyciu łączników gojących PEEK, przygotowanie korony implantu NobelProcera FCZ w laboratorium i zamocowanie ostatecznej odbudowy.

 

010-kompletne-rozwiazanie

Zastąpienie pojedynczego zęba w odcinku bocznym

Opis przypadku udostępniony dzięki uprzejmości dr Léona Pariente i dr Karima Dada, Francja

Sytuacja: Zespół pękniętego zęba w pierwszym zębie trzonowym na górze po prawej stronie.

Rozwiązanie: Ekstrakcja oraz wszczepienie implantu NobelActive WP 5,5 x 8,5 mm trzy miesiące później. Wybrano rozwiązanie protetyczne w postaci implantu NobelProcera FCZ (pełnokonturowa cyrkonia) z przekierowaniem śruby klinicznej.

Obejrzyj przypadek kliniczny (PDF, 1 MB)

 

Doświadczenia użytkowników

011-kompletne-rozwiazanie

W rękach ekspertów

Krótkie wywiady z niektórymi z pierwszych użytkowników tego rozwiązania dla odcinka bocznego. Dr Edward Marcus (USA), dr Tristan Staas (Holandia), dr Ken Parrish (USA) oraz Michiel Wouters (Holandia) dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi tego nowego rozwiązania dla odcinka bocznego, prezentując różne punkty widzenia. 

Obejrzyj film

 

012-kompletne-rozwiazanie

Dr Léon Pariente, Francja

„Nowe implanty Nobel Biocare z szeroką platformą zwiększają efektywność rozwiązania Platform Shifting. Uzyskanie zoptymalizowanego profilu wyłaniania, który ułatwia zachowanie zdrowej tkanki miękkiej, nigdy nie było tak proste. Połączenie implantów o szerokiej platformie z koronami implantu NobelProcera FCZ zapewnia poziom precyzji, który jest nam potrzebny w codziennej praktyce."

Dr Léon Pariente, prywatna praktyka, Paryż, Francja

 

Literatura

Posterior_Solution_Cover

Kompletne rozwiązanie dla odcinka bocznego

Pobierz (PDF, 2 MB)


013-kompletne-rozwiazanie

Exeptional Brochure

Pobierz (PDF, 11 MB)

Wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby zamówić broszurę, ofertę sprzedaży lub wizytę naszego przedstawiciela handlowego w celu uzyskania dodatkowych informacji o tym rozwiązaniu.

Dowiedz Się Więcej

BIBLIOGRAFIA

Badania dotyczące implantów NobelActive:

1 Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, Parrish KD, Pumphrey DW, Schroering RL. Evaluation of a variable-thread tapered implant in extraction sites with immediate temporization: A 3-yearmulti-center clinical study [Ocena stożkowych implantów ze zmiennym gwintem w miejscach poekstrakcyjnych, w których zastosowano natychmiastowe uzupełnienia tymczasowe: 3-letnie wieloośrodkowe badanie kliniczne]. Journal of Periodontology. 2013.

Publikacja Epub poprzedzająca wersję drukowaną

Arnhart C, Kielbassa AM, Martinez-de Fuentes R, Goldstein M, Jackowski J, Lorenzoni M, Maiorana C, Mericske-Stern R, Pozzi A, Rompen E, Sanz M, Strub JR. Comparison of variable-thread tapered implant designs to a standard tapered implant design after immediate loading [Porównanie stożkowych implantów ze zmiennym gwintem ze standardowymi implantami stożkowymi po natychmiastowym obciążeniu]. A 3-year multicenter randomized controlled trial [3-letnie randomizowane wieloośrodkowe badanie kontrolowane]. Eur J Oral Implantol. 2012 5:123-36

Przeczytaj więcej na Pubmed

3 Babbush CA, Brokloff J. A Single-Center Retrospective Analysis of 1001 Consecutively Placed NobelActive Implants [Jednoośrodkowa retrospektywna analiza 1000 implantów NobelActive wszczepionych w tym samym czasie]. Implant Dent. 2012 Feb;21:28-35

Przeczytaj więcej na Pubmed

Badania dotyczące implantów NobelSpeedy (charakterystyka konstrukcji trzonu implantu NobelParallel CC oraz jego wierzchołka):

4 Villa R. Immediate loading of single NobelSpeedy™ Groovy implants placed in first molar post-extraction sockets: a 1-year clinal and radiological prospective study [Natychmiastowe obciążenie pojedynczych implantów NobelSpeedy™ z wyżłobieniami wszczepionymi w zębodołach po ekstrakcji pierwszego zęba trzonowego: roczne prospektywne badanie kliniczne i radiologiczne] [# P148]. Posiedzenie Akademii Osteointegracji z okazji 25-lecia działalności. Orlando, USA; 2010

5 Tallarico M, Vaccarella A, Marzi GC, Alviani A, Campana V. A prospective case-control clinical trial comparing 1- and 2-stage nobel biocare tiunite implants: resonance frequency analysis assessed by osstell mentor during integration [Prospektywne badanie kliniczne z kontrolą przypadków porównujące implanty 1- and 2-stage Nobel Biocare: analiza częstotliwości rezonansowej oceniona przy pomocy instrumentu pomiarowego Osstell Mentor podczas integracji]. Quintessence Int. 2011;42(8):635-44

Przeczytaj więcej na Pubmed

Agliardi EL, Pozzi A, Stappert CF, Benzi R, Romeo D, Gherlone E. Immediate Fixed Rehabilitation of the Edentulous Maxilla: A Prospective Clinical and Radiological Study after 3 Years of Loading [Natychmiastowa rehabilitacja protetyczna bezzębnej szczęki: Prospektywne badanie kliniczne i radiologiczne po 3 latach stosowania obciążeń]. Clin Implant Dent Relat Res. epub ahead 2012

Przeczytaj więcej na Pubmed

Badania dotyczące koron z nadmiarem cementu oraz koron pełnokonturowych:

7 Wilson TG Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study [Pozytywny związek pomiędzy nadmiarem cementu oraz zapaleniem tkanek okołowszczepowych: prospektywne endoskopowe badanie kliniczne]. J Periodontol. 2009 Sep;80(9):1388-92. doi: 10.1902/jop.2009.090115

Przeczytaj więcej na Pubmed

8 Slagter KW, den Hartog L, Bakker NA, Vissink A, Meijer HJ, Raghoebar GM. Immediate placement of dental implants in theesthetic zone: a systematic review and pooled analysis [Natychmiastowe wszczepianie implantów stomatologicznych w strefie estetycznej: przegląd systematyczny i zbiorcza analiza]. J Periodontol. 2014 Jul;85(7):e241-50. doi: 10.1902/jop.2014.130632

Przeczytaj więcej na Pubmed

9 Zhang Y1, Lee JJ, Srikanth R, Lawn BR. Edge chipping and flexural resistance of monolithic ceramics [Odpryski na krawędziach oraz wytrzymałość na zginanie monolitycznych materiałów ceramicznych]. Dent Mater. 2013 Dec;29(12):1201-8. doi: 10.1016/j.dental.2013.09.004

Przeczytaj więcej na Pubmed

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa gabinetu *
  Adres gabinetu *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Specjalizacja *
  Treść *
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button