Łączniki i korony z przekierowaniem śruby

Osiągaj doskonałe rezultaty z szerokim wyborem prefabrykowanych i zindywidualizowanych łączników CAD/CAMZaspokajaj wszystkie potrzeby w zakresie uzupełnień protetycznych

Chcesz otrzymywać perfekcyjnie pasujące łączniki? Nobel Biocare oferuje uzupełnienia protetyczne umożliwiając wybór metody uzupełnienia (przykręcane lub cementowane), materiał (tytan lub cyrkon), pożądaną powierzchnię styku implantu i platformę odbudowy.

Dlaczego łączniki Nobel Biocare?

Zapewniają przewidywalny rezultat kliniczny

Dbamy, aby wszystkie nasze łączniki perfekcyjnie współpracowały z implantami, do jakich je konstruujemy. Z wszystkimi komponentami - śruba, łącznik i implant - doskonale dopasowanymi do siebie, minimalizujesz komplikacje takie, jak złamanie implantu lub odbudowy, obluzowanie i złamanie śruby, jak równiez powikłania biologiczne, jak utrata kości lub penetracja bakteryjna

Zyskaj spokój ducha z naszą obszerną gwarancją

Wierzymy w jakość całego systemu - implant, śruba i łącznik. Dlatego nasza gwarancja obejmuje i łącznik, i implant, łącznie z implantami innych firm niż Nobel Biocare. Otrzymujesz dożywotnią gwarancję na prefabrykowane łączniki z wyjątkiem tymczasowych. Łączniki zindywidualizowane objęte są pięcioletnią gwarancją. Pamiętaj, że dożywotnia gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku zastosowania do odbudowy produktów innych, niż Nobel Biocare.

Czuj się bezpiecznie z naszymi sprawdzonymi rozwiązaniami

Nasze łączniki przechodzą dokładną weryfikację. Każde uzupełnienie Nobel Biocare posiada znak CE, aprobatę amerykańskiej agencji FDA i innych organów regulacyjnych, i spełnia wszystkie wymagania dla wyrobów medycznych. Pomiary mikroszczelin wykonane przez zewnętrzny instytut akredytowany potwierdzają wysoką szczelność naszych produktów.

Uzyskaj optymalne rozwiązanie dla wszystkich wskazań i potrzeb

Rozwiązuj wiele różnorodnych sytuacji klinicznych i zaspokajaj potrzeby estetyczne i funkcjonalne swojego pacjenta. Nasza oferta zawiera wszystkie komponenty potrzebne do wykonania uzupełnień tymczasowych i ostatecznych, od pojedynczego zęba do pełnych łuków. Możesz wykonywać odbudowy na wszystkich implantach Nobel Biocare, a łączniki CAD/CAM są również dostępne dla innych głównych systemów implantów.

Odkryj asortyment łączników Nobel Biocare

Niech twoje życie będzie łatwiejsze

Dzięki zróżnicowanej gamie produktów znajdziesz śruby kliniczne lub laboratoryjne do swoich łączników, śrubokręty, narzędzia do usuwania komponentów - i wiele innych. Odrębne zamówienia należą do przeszłości, ponieważ będziesz otrzymywać swoje łączniki i śruby kliniczne w jednym pakiecie.

Odkryj nasz kompletny asortyment produktów

Dlaczego łączniki NobelProcera CAD/CAM?

Imponuj doskonałymi rezultatami

Osiągaj wysoką estetykę z łącznikami NobelProcera CAD/CAM Właściwy dla danego pacjenta profil wyłaniania umożliwia optymalne zarządzanie tkanką miękką, a biokompatybilne materiały optymalnie wspierają gojenie się tkanki miękkiej wokół łącznika. Wysoce estetyczny cyrkon jest dostępny w czterech odcieniach, aby zapewnić, że łącznik pasuje do sąsiednich zębów.

Ciesz się elastycznością w wykonywaniu uzupełnień i łatwością użycia.

Wolałbyś rozwiązanie mocowane śrubami, nawet, jeżeli otwór dostępu do śruby nie jest w idealnej pozycji? Możesz zastosować takie rozwiązanie z łącznikiem z przekierowaniem śruby klinicznej - Angulated Screw Channel Abutment, który umożliwi ci dostęp do otworu w zakresie 0° - 25° i w promieniu 360°. 1 To da ci lepszy dostęp do uzupełnienia i pozwoli spozycjonować otwór dostępu do śruby w sposób, który będzie estetyczny i funkcjonalny.

Odkryj łącznik z przekierowaniem śruby klinicznej

Ogranicz ryzyko kosztownych przeróbek

Nasze doświadczenie konstrukcyjne, precyzyjne frezowanie i materiały wysokiej jakości zapewniają, że otrzymasz niezwodne i trwałe odbudowy. 3, 4, 5 Ponadto program NobelProcera Software pozwoli twojemu technikowi projektować odbudowy z optymalnym licowaniem, w celu zminimalizowania ryzyka odprysków. Rezultat? Mniej komplikacji i przeróbek.

Unikaj nadmiaru cementu

Masz dość ponownego cementowania koron? Przykręcane korony mają przewidywalną retencję i umożliwiają łatwy dostęp do implantu. Jednocześnie możesz uniknąć niebezpieczeństw związanych z pozostawieniem resztek cementu. Otwór dostępu do śruby znajduje się od strony brzegu siecznego lub od strony wargowej korony? Nie będzie to stanowić problemu z łącznikiem NobelProcera Angulated Screw Channel Abutment.

Upraszczaj dokumentację przypadków

Każdy łącznik NobelProcera dostarczany jest z etykietą autentyczności dla twojej dokumentacji przypadków i dla pacjenta. Możesz być pewny, że otrzymujesz oryginalny produkt NobelProcera, i że zadbaliśmy o identyfikację każdego produktu.

Sprawdzaj swoje produkty przy pomocy narzędzia uwierzytelniającego

Asortyment łączników Nobel Biocare

Łączniki NobelProcera CAD/CAM

 • Zindywidualizowane dla optymalnej funkcji i estetyki
 • Opcje przykręcane lub cementowane
 • Przekierowanie śruby klinicznej pomiędzy 0 ° i 25 °1
 • Dostępne jako łączniki tytanowe i cyrkonowe
 • Dla wszystkich platform implantów Nobel Biocare i innych głównych marek
 • Do cementowanych uzupełnień pojedynczego zęba i prac wielopunktowych

Odkryj asortyment łączników NobelProcera

Uniwersalna baza

Łącznik o wąskim profilu - Narrow Profile Abutment (wyłącznie do uzupełnień pojedynczego zęba)

 • Dla cementowanych uzupełnień pojedynczego zęba
 • Minimalna średnica dla ograniczonej przestrzeni międzyzębowej

Łączniki Procera Esthetic

 • Do cementowanych uzupełnień pojedynczych i wielopunktowych
 • Doskonałe rezultaty estetyczne we wszystkich wskazaniach
 • Mogą być stosowane również w natychmiastowych uzupełnieniach tymczasowych
 • Dostępne różne wysokości i kąty nachylenia

Łącznik Snappy Abutment 4,0 i 5,5

 • Do cementowanych uzupełnień pojedynczych i wielopunktowych w odcinku bocznym
 • Przewidywalne i dokładne umieszczenie transferu wyciskowego ze słyszalnym kliknięciem
 • Pakiet zawiera łącznik, śrubę, transfer wyciskowy, czapkę gojącą i tymczasową czapkę protetyczną
 • Dostępny w dwóch różnych wysokościach łącznika (4,0 mm i 5,5 mm) i dwóch wysokościach kołnierza
 • Oznaczenia pomagają zidentyfikować komponenty

GoldAdapt Engaging (indeksowany) i Non-Engaging (nieindeksowany)

 • Do uzupełnień pojedynczego zęba (indeksowanych) i prac wielopunktowych (nieindeksowanych), cementowanych lub przykręcanych
 • Finalizowany w laboratorium protetycznym (odlew metodą wosku traconego)

Łącznik Multi-unit

 • Przeznaczony do przykręcanych uzupełnień wielopunktowych
 • Idealny dla koncepcji leczenia  All-on-4®
 • Uproszczony dostęp protetyczny dla rozbieżnych kątów implantów
 • Dostępny w opcji prostej i nachylonej (17° i 30°)
 • Wybór wysokości kołnierza
 • Dla wszystkich platform implantów Nobel Biocare i innych głównych marek
 • Dostarczany z uchwytami w celu ułatwienia osadzenia

Łącznik Locator ®

 • Skuteczny w bezpiecznym łączeniu protez nakładkowych (typu overdenture)
 • Dostępny w wielu różnych wysokościach dla różnych poziomów tkanki
 • Może być stosowany na implantach z retencją do 40°

Tytanowy łącznik kulowy Ball Abutment Titanium

 • Skuteczny w bezpiecznym łączeniu protez nakładkowych (typu overdenture)
 • Dostępny w wielu różnych wysokościach dla różnych poziomów tkanki
 • Może być stosowany na implantach z retencją do 30°

Belki Gold Abutment Bar i Gold Coping Bar

 • Minimalna wysokość wspiera protezy nakładkowe o niskim profilu
 • Do uzupełnień na poziomie implantu i łącznika Multi-unit
 • Komponenty zaprojektowane dla optymalnego pobierania wycisku i przygotowania w laboratorium

Przypadki kliniczne

Dr. Juan Zufia i Santiago Dalmau - odbudowa w odcinku przednim

Sytuacja: Agenezja obu siekaczy górnych bocznych. Mosty porcelanowe Maryland z ciągłą decementacją. Szerokość kości 2-3 mm w obu strefach grzbietu wyrostka. Objętość kości niewystarczająca do wszczepienia implantów, zatopione obszary w dziąśle.

Rozwiązanie:  usunięcie mostu Maryland. Przeszczep tkanki łącznej i wykonanie sterowanej regeneracji kości. Wszczepienie dwóch implantów NobelActive NP i dwóch licowanych bezpośrednio łączników NobelProcera ASC Abutment.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 533 kB)

Dr. Andrew Dawood, Wielka Brytania - odbudowa pełnego łuku

Sytuacja: Mężczyzna w wieku 48 lat z licznymi bolącymi i w znacznym stopniu zniszczonymi zębami w szczęce i żuchwie.

Rozwiązanie: Pełna odbudowa szczęki z zastosowaniem implantów NobelActive w połączeniu z precyzyjnie frezowanym stałym mostem tytanowym na implantach NobelProcera. W żuchwie zastąpienie zębów koronami cyrkonowymi NobelProcera cementowanymi na zindywidualizowanych łącznikach tytanowych NobelProcera.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 872 kB)

Prof. Alessandro Pozzi, Włochy - odbudowa zębów przednich

Sytuacja: Kobieta w wieku 50 lat, po dwóch niezadowalających leczeniach kanałowych i z silnymi przebarwieniami zębów.

Rozwiązanie: Wszczepienie dwóch implantów NobelReplace Conical Connection na poziomie kości brzeżnej od strony policzkowej z natychmiastowym obciążeniem w zębodołach poekstrakcyjnych. Ostateczna odbudowa z dwiema koronami IPS e.max® NobelProcera cementowanymi na łącznikach NobelProcera.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 788 kB)

Dr. Iñaki Gamborena – odbudowa siekaczy środkowych dolnych

Sytuacja: Kobieta w wieku 22 lat, z dobrą higieną jamy ustnej, niepaląca, bez nawyków parafunkcjonalnych. Ekstrakcja obu siekaczy środkowych dolnych konieczna z powodu rozległej infekcji korzeni i złamań zębów. Bardzo ograniczona przestrzeń.

Rozwiązanie: Wszczepienie dwóch implantów NobelActive 3.0 z protokołem Immediate Function i przeszczepem tkanki łącznej w celu zwiększenia objętości tkanki miękkiej. Ostateczna odbudowa z dwiema koronami cyrkonowymi NobelProcera cementowanymi na łącznikach NobelProcera.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 347 kB)

Dr. Benjamin Cortasse, Francja - odbudowa zębów przednich.

Sytuacja: Złamany siekacz środkowy prawy szczęki. Ząb nie nadaje się do odbudowy, planowana ekstrakcja. Niewystarczająca kość okołowierzchołkowa.

Rozwiązanie: Przeszczep kości i tkanki łącznej. Wszczepienie implantu NobelActive z koroną tymczasową. Zastosowanie łącznika NobelProcera ASC Abutment do ostatecznej odbudowy w celu uniknięcia umiejscowienia otworu dostępu do śruby od strony wargowej.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 423 kB)

Dr. Marwan Daas, Dr. Karim Dada i M. Jean Marc Etienne, Francja - odbudowa zębów przednich

Sytuacja: Dysplazja ektodermalna powiązana krzyżowo z wrodzonym brakiem wielu zębów, prowadząca do typowych nieprawidłowości zgryzu. Tego typu agenezjom towarzyszy ciężki zanik kości wyrostka zębodołowego.

Rozwiązanie: Wszczepienie sześciu implantów NobelReplace CC NP z zastosowaniem oprogramowania NobelClinician i NobelGuide. Sześć łączników NobelProcera ASC służy jako przykręcane odbudowy.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 391 kB)

Prof. Dr. Stefan Holst, Niemcy, Luc i Patrick Rutten, Belgia – odbudowa w odcinku bocznym

Sytuacja: Pogarszający się stan pierwszego zęba trzonowego żuchwy, ograniczona możliwość otwierania ust

Rozwiązanie: Ekstrakcja zęba i wszczepienie NobelReplace CC RP. Umieszczenie łącznika NobelProcera ASC z dostępem do śruby pod kątem w kierunku powierzchni mezjalnej.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 450 kB)

Literatura

Broszura Nobel Biocare Abutments

Pobierz (PDF, 831 kB)

Broszura NobelProcera Abutments

Pobierz (PDF, 571 kB)

Przewodnik dla laboratoriów protetycznych NobelProcera FCZ Implant Crown

Pobierz (PDF, 1 MB)

Science First Volume 3 - Issue 1 - 2015

Pobierz (PDF, 6 MB)

Jesteś już Klientem Nobel Biocare?
Zaloguj się na portalu MyNobel aby uzyskać dostęp do dodatkowej literatury, instrukcji
użytkowania i przewodników w języku angielskim (sekcja My Library).

References

1 Available in zirconia on Nobel Biocare conical connection NP and RP

2 Available only to customers who have not yet purchased NobelProcera Abutments. Offer can be used one time only per laboratory. Void where prohibited. May not be used with any other offer, rebate, discount or where conflicting reimbursement policies apply. Terms subject to change without notice. No product tied to a promotion may be returned for credit. Products/services provided by a third-party vendor may be subject to additional terms and conditions. Information regarding payments made and expenses covered related to any promotion may be subject to public disclosure by Nobel Biocare pursuant to the Patient Protection Affordable Care Act and/or other state or federal regulations.

3 Muhlemann S, Truninger TC, Stawarczyk B, Hammerle CH, Sailer I. Bending moments of zirconia and titanium implant abutments supporting all-ceramic crowns after aging. Clin Oral Implants Res 2014;25(1):74–81.

Read on PubMed

4 Sailer I, Sailer T, Stawarczyk B, Jung RE, Hammerle CH. In vitro study of the influence of the type of connection on the fracture load of zirconia abutments with internal and external implant-abutment connections. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(5):850-8.

Read on PubMed

5 Truninger TC, Stawarczyk B, Leutert CR, et al. Bending moments of zirconia and titanium abutments with internal and external implant-abutment connections after aging and chewing simulation. Clin Oral Implants Res 2012;23(1):12-18.

Read on PubMed

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie i opieka: Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa kliniki *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Temat szkolenia *

  Data kursu *

  Treść wiadomości
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button