Stałe odbudowy na implantach NobelProcera

Zapewnij maksymalny komfort i funkcję z belkami i mostami NobelProcera CAD/CAM dla stałych protez zębowych



Oferuj maksymalny komfort i estetykę

Chcesz oferować stałe rozwiązanie zapewniające maksymalny komfort i wysoką estetykę? Z NobelProcera otrzymasz precyzję i trwałość potrzebną do sukcesu twojej odbudowy. Oferujemy przykręcane mosty wsparte na implantach oraz belki do stałych protez.

Dlaczego stałe odbudowy na implantach NobelProcera?

Otrzymuj wyjątkową jakość, kiedy jest niezbędna.

Precyzja dopasowania ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu i trwałości uzupełnień wielopunktowych na implantach. Wymuszone dopasowanie może koncentrować nacisk na jednym lub kilku implantach, co może doprowadzić do złamania implantu, śruby lub odbudowy. Może nawet wywołać powikłania biologiczne, jak utratę kości lub penetrację bakteryjną. Dzięki dokładnym danym skanowania z systemu NobelProcera i naszej wiedzy w dziedzinie konstrukcji, materiałów i produkcji, nie musisz się martwić o dopasowanie. Zajęliśmy się tym. 1, 2, 3

Odkryj proces produkcji NobelProcera

Zaspokajaj wysokie oczekiwania

Masz kolejnego pacjenta sfrustrowanego swoją protezą? Zaoferuj mu rozwiązanie, które daje poczucie podobne do funkcjonowania naturalnych zębów. Stałe rozwiązania zapewniają stabilność, retencję i komfort. Możesz zmaksymalizować wyniki estetyczne wybierając spośród różnych odcieni cyrkonu. Co więcej, biokompatybilne materiały i doskonałe wykończenie powierzchni w optymalny sposób wspierają tkankę miękką.

Ogranicz ryzyko kosztownych przeróbek

Zapewniaj długotrwałą stabiliność, ponieważ stałe odbudowy na implantach NobelProcera są wycinane z monolitycznych bloków tytanu lub cyrkonu. 5, 6 To eliminuje problemy z porowatością, tak powszechne w procedurach odlewania. Z podbudową wykonaną z jednego kawałka materiału unikasz wszelkich słabych punktów, które mogą się w niej kryć wskutek lutowania lub spawania laserowego. Materiał o wysokiej wytrzymałości zmniejsza prawdopodobieństwo pęknięcia 4, a zastosowanie technologii CAD/CAM w miejsce konwencjonalnego odlewania zapewnia doskonałe dopasowanie.1, 2, 3

Maksymalizuj swój potencjał z All-on-4®

Pionierska koncepcja leczenia All-on-4® Nobel Biocare umożliwia wyjątkowo krótki czas leczenia i redukcję kosztów. Jednocześnie szybko poprawia jakość życia pacjentów. Odbudowy NobelProcera oferują precyzję dopasowania i stabilność niezbędną do osiągnięcia tych korzyści.

Odkryj koncepcję leczenia All-on-4®

Zyskaj spokój ducha dzięki naszej gwarancji

Wierzymy w jakość całego systemu - implant, śrubę i odbudowę. Dlatego nasza gwarancja obejmuje i odbudowę, i implant, łącznie z implantami innych firm. Możesz zrobić wrażenie na swoich pacjentach dając im ekskluzywną kartę gwarancyjną pacjenta, jaką otrzymujesz z każdą belką NobelProcera Implant Bar. Ale pamiętaj, że dożywotnia gwarancja na twoje implany Nobel Biocare przestaje obowiązywać w przypadku zastosowania odbudowy produkcji innej, niż Nobel Biocare.

Czuj się bezpiecznie z naszym sprawdzonym rozwiązaniem

Bądź pewny, że mosty i belki NobelProcera są dokładnie weryfikowane. Każde uzupełnienie Nobel Biocare posiada znak CE, aprobatę amerykańskiej agencji FDA i innych organów regulacyjnych, i spełnia wszystkie wymagania dla wyrobów medycznych.

Oszczędzaj czas i pieniądze z łatwym rozwiązaniem

Chcesz mieć łatwy dostęp do implantów przez cały czas? Przykręcane uzupełnienia protetyczne pozwalają na łatwy dostęp do implantu, jeżeli konieczna jest ingerencja. I to nie wszystko. Możesz uniknąć wszelkich zagrożeń związanych z pozostałościami cementu wybierając przykręcany most na implantach, który nie wymaga żadnego cementu.

Sprostaj oczekiwaniom finansowym

Stałe odbudowy nie muszą być drogie. Możesz pomóc pacjentom zaoszczędzić wydatków, wykorzystując dotychczasową protezę i dostosowując do niej belkę. Możesz również wykorzystać protezę prefabrykowaną do belek Wrap around, Montreal i Hybrid, zamiast licowania.

Upraszczaj dokumentację przypadków

Każdy most NobelProcera Implant Bridge i belka NobelProcera Implant Bar dostarczane są z etykietą autentyczności do twojej dokumentacji przypadków i dla pacjenta. Możesz być pewny, że otrzymujesz oryginalny produkt NobelProcera, i że zadbaliśmy o identyfikację każdego produktu.

Sprawdzaj swoje produkty przy pomocy narzędzia uwierzytelniającego

Stałe odbudowy na implantach NobelProcera - portfolio

Mosty przykręcane na implantach

Chcesz wykonać odbudowę z mostami wspartymi na implantach? Mosty wsparte na implantach NobelProcera są wykonane z cyrkonu lub tytanu, od dwóch do czternastu punktów. Możesz wykonywać odbudowy na wszystkich implantach Nobel Biocare, na łącznikach Multi-unit oraz ich kombinacjach. Nasze łączniki Multi-unit są dostępne dla Nobel Biocare, Straumann®, Astra Tech®, Camlog® i Ankylos®.

Odkryj naszą kompletną ofertę mostów na implantach

Belki do protez stałych

Chcesz otoczyć akrylem i zębami całą belkę? To żaden problem. Niezależnie od tego, czy preferujesz belkę Wrap around, Montreal czy hybrydową, NobelProcera ma dla ciebie odpowiedni typ belki. Nasze belki są dostępne dla implantów Nobel Biocare i Straumann®, łączników Multi-unit lub ich kombinacji. Nasze łączniki Multi-unit są dostępne dla Nobel Biocare, Straumann®, Astra Tech®, Camlog® i Ankylos®. Potrzebujesz belki NobelProcera dla innych platform implantologicznych? Skontaktuj się z NobelProcera Services Center.

Odkryj naszą kompletną ofertę belek
Odkryj NobelProcera Services Center

Przypadki kliniczne

Dr. Andrew Dawood, Wielka Brytania - odbudowa pełnego łuku

Sytuacja: Mężczyzna w wieku 48 lat z licznymi bolącymi i w znacznym stopniu zniszczonymi zębami w szczęce i żuchwie.

Rozwiązanie: Pełna odbudowa szczęki z zastosowaniem implantów NobelActive w połączeniu z precyzyjnie frezowanym stałym mostem tytanowym na implantach NobelProcera. W żuchwie zastąpienie zębów koronami cyrkonowymi NobelProcera cementowanymi do zindywidualizowanych łączników tytanowych NobelProcera.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 872 kB)

Dr. Lesley A. David, Kanada - odbudowa pełnego łuku z natychmiastowym obciążeniem przy zastosowaniu NobelGuide

Sytuacja: Mężczyzna w wieku 65 lat z bezzębiem szczęki. Protezy zostały wykonane sześć lat wcześniej.

Rozwiązanie: W szczęce wszczepiono pięć implantów Brånemark System Mk III Groovy i jeden implant NobelSpeedy Shorty. Jako odbudowę ostateczną wybrano most tytanowy NobelProcera na implantach z zębami akrylowymi.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 228 kB)

Dr. Edmond Bedrossian, USA – Stała odbudowa bezzębnej szczęki wsparta na implantach

Sytuacja: Kobieta w wieku 73 lat, niezdolna do funkcjonowania z dotychczasowymi protezami częściowymi szczęki z przedłużeniem dystalnym.

Rozwiązanie: Usunięcie pozostałych zębów szczęki. Natychmiastowe wszczepienie dwóch implantów NobelSpeedy® Groovy i dwóch implantów Brånemark System Zygoma, następnie uzupełnienie tymczasowe z protokołem Immediate Function. Jako odbudowę ostateczną wybrano przykręcany tytanowy most NobelProcera na implantach.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 170 kB)

Dr. Rubén Davó, Hiszpania - kompletne rozwiązanie dla szczęki i żuchwy z zaawansowaną resorpcją

Sytuacja: Kobieta w wieku 60 lat z zaawansowaną resorpcją kości szczęki i żuchwy, z pełnymi protezami.

Rozwiązanie: Do rehabilitacji szczęki zastosowano Brånemark System® Zygoma i implanty NobelReplace Tapered. Dla żuchwy wybrano koncepcję leczenia All-on-4®.  Jako uzupełnienie ostateczne, zarówno w szczęce, jak i żuchwie, wybrano precyzyjnie frezowane mosty na implantach NobelProcera Implant Bridge.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 1 MB)

Dr. Paulo Maló, Portugalia - Koncepcja leczenia All-on-4® z NobelGuide

Sytuacja: Pacjentka z całkowitym bezzębiem w wieku pięćdziesięciu kilku lat, z rehabilitacją protezami ruchomymi szczęki i żuchwy przez ostatnie 15 lat.

Rozwiązanie: Wsparta na implantach odbudowa stała obustronna szczęki z zastosowaniem koncepcji leczenia ll-on-4®. W szczęce zastosowano protokół NobelGuide (bezpłatowy), a w żuchwie konwencjonalną technikę płatową z All-on-4® Guide. Jako uzupełnienie ostateczne, zarówno w szczęce, jak i żuchwie, wybrano precyzyjnie frezowane mosty na implantach NobelProcera Implant Bridge.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 184 kB)

Dr. Andrew Dawood, Wielka Brytania - odbudowa pełnego łuku żuchwy z zastosowaniem NobelGuide

Sytuacja: Mężczyzna w wieku 65 lat, z bezzębiem szczęki, chcący uzyskać stałą odbudowę.

Rozwiązanie: Odbudowa pełnego łuku z sześcioma implantami NobelReplace Conical Connection i mostem NobelProcera Implant Bridge.

Zobacz przypadek kliniczny (PDF, 2 MB)

Referencje

Greg Sederlin, Cal Ceram Dental Lab Inc., Kalifornia

"Dopracowanie i waga NobelProcera Hybrid jest co najmniej zadziwiające. Dopasowanie jest znakomite. Jako technik od 35 lat, sumiennie pracujący, aby osiągać najlepsze rezultaty, mogę powiedzieć tylko, że moje najlepsze wyniki są bliskie, ale nie dorównują temu, co możemy osiągnąć z NobelProcera CAD/CAM."

Literatura

Broszura NobelProcera Implant Bar

Pobierz (PDF, 780 kB)

Informacja o NobelProcera fixed- and fixed-removable implant solutions

Pobierz (PDF, 145 kB)

Science First Volume 3 - Issue 1 - 2015

Pobierz (PDF, 6 MB)

Jesteś już Klientem Nobel Biocare?
Zaloguj się na portalu MyNobel aby uzyskać dostęp do dodatkowej literatury, instrukcji
użytkowania i przewodników w języku angielskim (sekcja My Library).

References

1 Katsoulis J, Mericske-Stern R, Rotkina L, Zbären C, Enkling N, Blatz MB. Precision of fit of implant-supported screw-retained 10-unit computer-aided-designed and computer-aided-manufactured frameworks made from zirconium dioxide and titanium: an in vitro study. Clin Oral Implants Res. 2014 Feb;25(2):165-74.

Read on PubMed

2 Katsoulis J, Mericske-Stern R, Yates DM, Izutani N, Enkling N, Blatz MB. In vitro precision of fit of computer-aided design and computer-aided manufacturing titanium and zirconium dioxide bars. Dent Mater. 2013 Sep;29(9):945-53.

Read on PubMed

3 Sierraalta M, Vivas JL, Razzoog ME, Wang RF. Precision of fit of titanium and cast implant frameworks using a new matching formula. Int J Dent. 2012;2012:374315. doi: 10.1155/2012/374315. Epub 2012 Apr 8.

Read on PubMed

4 Katsoulis J, Brunner A, Mericske-Stern R. Maintenance of implant-supported maxillary prostheses: a 2-year controlled clinical trial. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26(3):648-56.

Read on PubMed

5 Maló P, Nobre Md, Lopes A. Ortorp A, Jemt T (2012).  The rehabilitation of completely edentulous maxillae with different degrees of resorption with four or more immediately loaded implants: a 5-year retrospective study and a new classification. Eur J Oral Implantol. 2011 Autumn;4(3):227-43.

Read on PubMed

6 Pozzi A, Tallarico M, Barlattani A. Monolithic lithium disilicate full-contour crowns bonded on CAD/CAM zirconia complete-arch implant bridges with 3 to 5 years of follow-up. J Oral Implantol. 2013 Nov 4. [Epub ahead of print]

Read on PubMed

© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie i opieka: Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa kliniki *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Temat szkolenia *

  Data kursu *

  Treść wiadomości
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button