TiUnite – udowodniona skuteczność

Zwiększona osseointegracja i stabilny poziom kości

Powierzchnia dedykowana osseointegracji

TiUnite to unikalna powierzchnia implantu, która zwiększa osseointegrację, nawet w najtrudniejszych warunkach obejmujących kość miękką i natychmiastowe obciążenie. 3, 11, 12, 14, 15, 16, 18 TiUnite to pogrubiona, umiarkowanie chropowata warstwa tlenku tytanu o dużym stopniu krystaliczności i wysokiej zawartości fosforu. 19

Dlaczego TiUnite?

Przewidywalna osseointegracja z minimalnymi wskaźnikami niepowodzenia

Powierzchnia TiUnite została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Brånemark System w 2000 roku. Wynikiem tej zmiany z powierzchni opracowywanej maszynowo na TiUnite był wyraźny spadek wczesnych niepowodzeń, zwłaszcza w strefach o słabej gęstości kości.1, 2

Wykonuj natychmiastowe obciążenie swoich implantów

TiUnite pozwala również na częstsze stosowanie protokołów natychmiastowego obciążenia, z doskonałymi wynikami.3 Ponadto implanty z powierzchnią TiUnite zwiększają wskaźniki przeżycia.4

Krótko-i długofalowy sukces

TiUnite utrzymuje stabilizację implantu natychmiast po jego wszczepieniu, ze zwiększoną osseointegracją i zakotwiczeniem w otaczającej go kości.5, 6, 7 W dłuższym czasie utrzymuje ona poziomy kości i tkanki miękkiej brzeżnej, maksymalizując wytrzymałość funkcjonalną i estetykę.8, 9, 10

Dowody naukowe

TiUnite jest jedną z najczęściej badanych powierzchni implantów

TiUnite została udokumentowana klinicznie w ponad 275 publikacjach z badań kliniczych i badań przypadków. Łącznie na całym świecie wszczepiono ponad jedenaście milionów implantów z powierzchnią TiUnite.

Wysoka stabilizacja w krytycznej fazie gojenia

TiUnite utrzymuje stabilizację implantu natychmiast po jego wszczepieniu, ze zwiększoną osseointegracją i zakotwiczeniem w otaczającej go kości.5, 6, 7 Ma to szczególne znaczenie w strefach z miękką kością i/lub znacznym obciążeniem okluzyjnym, jak również w protokołach natychmiastowego obciążenia.

Doświadczenie kliniczne od ponad 14 lat

Bardzo niewiele systemów implantów może zaoferować takie bogactwo długofalowych danych, które dorównuje oryginalnemu Brånemark System. Badania kliniczne dostępne są z okresami obserwacji do jedenastu lat.8, 9, 10

Trwałość udowodniona danymi klinicznymi z okresu 10 lat

Pierwsze trzy badania długoterminowe wskazują, że implanty z powierzchnią TiUnite utrzymują kość wyrostka zębodołowego, zarówno w przypadkach częściowego jak i całkowitego bezzębia, ze wskaźnikami łącznego przeżycia na poziomie 97,1–99,2% po dziesięciu i więcej latach - nawet po wszczepieniu w świeże rany poekstrakcyjne i natychmiastowym obciążeniu.8, 9, 10, 20

Stabilne poziomy kości brzeżnej w długim terminiet

Implanty z powierzchnią TiUnite wykazują doskonałą długoterminową stabilność kości brzeżnej.8, 9, 10, 13 W badaniu nad TiUnite, na przykład śródterminowa zmiana między rokiem pierwszym a piątym wynosi średnio 0,0 mm, a długoterminowa zmiana w okresie dziesięciu lat wynosi -0,3 mm (zobacz rysunek po lewej stronie).9

Inne kluczowe wnioski

Wysoka skuteczność w najtrudniejszych warunkach obejmujących kość miękką i natychmiastowe obciążenie.3, 11, 12, 14, 15, 16, 18

Jest kilka podobieństw strukturalnych między dziąsłem a tkanką okołoimplantową, które zapewniają ochronę znajdujących się pod nimi tkanek miękkich i kości wyrostka zębodołowego.17

Osseointegracja

Piękno osseointegracji

Niezwykły zestaw zdjęć przedstawia piękno osseointegracji, jakiego nigdy wcześniej nie pokazano - dzięki uprzejmości prof. dr Petera Schüpbacha.

Pobierz wygaszacz ekranu TiUnite, aby wyświetlić te zdumiewające obrazy mikroskopowe, tak piękne, że aż zapierające dech.

Przyciąganie płytek krwi

Naładowana ujemnie powierzchnia TiUnite przyciąga białka krwi i nieaktywne płytki krwi natychmiast po wprowadzeniu implantu. Jednocześnie widoczne stają się włókienka z siatki włóknika.

Aktywacja płytek krwi

Płytki krwi zaczynają pęcznieć i tworzyć pseudopodia. Poprzez uwalnianie difosforanu adenozyny (ADP), stają się lepkie i łączą się w grupy, zamykając uszkodzone naczynia krwionośne na krawędziach ran, aby zatrzymać krwawienie.

Hemostaza

Nowo utworzona matryca włóknika umożliwia krzepnięcie krwi. Aktywowane płytki krwi zostają osadzone w matrycy i uwalniają granulki pełne enzymów i czynników wzrostu potrzebnych do gojenia się rany i tworzenia kości.

Skrzep

Komórki krwi, aktywowane płytki krwi i włóknik tworzą skrzep krwi, który przylega do umiarkowanie chropowatej powierzchni TiUnite. Dla osteogenezy kontaktowej jest kwestią zasadniczą, aby skrzep pozostał przyczepiony do tej powierzchni.

Matryca tymczasowa

Neutrofile, i później makrofagi, usuwają skrzep w ciągu dwóch pierwszych dni gojenia się rany. Komórki osteogenne podążają w kierunku powierzchni TiUnite i migrują do przedniej części tworzącej się kości. Tutaj przekształcają się w osteoblasty.

Osteogeneza kontaktowa

Nowo utworzona kość rozpościera się nad osteokondukcyjną powierzchnią TiUnite i tworzy cienkie pasmo kości splotowatej umieszczone bezpośrednio na powierzchni i wzdłuż niej. Ta cienka warstwa kości będzie rosnąć poprzez dalsze przywarstwianie i przekształcać się w kość lamelarną.

Kotwiczenie kości

Osteoblasty tworzące kość przyczepiają się do powierzchni TiUnite i zakrywają ujścia otwartych porów. Zaczynają wydzielać matrycę kolagenową kości splotowatej bezpośrednio do porów i odsuwać się od powierzchni. To tworzy kolagenową matrycę kostną, która ostatecznie ulegnie mineralizacji.

Osteokondukcyjna powierzchnia dla tworzenia się nowej kości

Nowo utworzona kość zamyka lukę między miejscową kością i implantem w drodze osteogenezy na odległość. Kiedy kość sięga powierzchni TiUnite, rozpościera się nad nią w drodze osteogenezy kontaktowej, charakteryzującej się deponowaniem kości splotowatej bezpośrednio na tej powierzchni i wzdłuż niej.

Osseointegracja

Przechodzące i spolaryzowane światło ukazuje wczesne (cztery tygodnie) i trwające (sześć miesięcy) tworzenie kości w drodze osteogenezy kontaktowej i ostatecznej osseointegracji.

Wyżłobienia

Wyżłobienia dodane do gwintów implantu przyczyniają się do początkowego tworzenia kości. Kość rośnie w sposób podobny do spirali, wzdłuż wyżłobień, zanim rozłoży się lateralnie na całej powierzchni TiUnite.

Fragmenty kości

Podczas wiercenia powstają wióry kostne, które gromadzą się w osteotomie, a szczególnie w jego części wierzchołkowej. W tym rejonie pełnią one rolę jąder dla tworzenia kości, prowadząc komórki osteogenne przez ranę w kierunku powierzchni TiUnite.

Referencje

Prof. Bertil Friberg, Klinika Brånemark, Szwecja

„Powierzchnia TiUnite poprawiła nasze rezultaty, zwłaszcza w kości przeszczepionej i w kości o niskiej gęstości. „Bez wątpienia znacznie obniżyła ona również nasze wskaźniki niepowodzenia.”

Dr. Thomas Müller-Hotop, Niemcy

„Od kiedy tylko powierzchnia TiUnite stała się dostępna, stosujemy ją dla wszystkich wskazań w naszym gabinecie stomatologicznym. Obserwujemy istotne korzyści w zaawansowanych wskazaniach, jak natychmiastowe wszczepienie implantu, natychmiastowe obciążenie i wszczepienie implantu w warunkach miękkiej kości."

Dr. Javier Alández, Hiszpania

„Ostatnio przeprowadziliśmy badanie retrospektywne z zastosowaniem Immediate Function. W oparciu o wyniki sześcioletniej obserwacji, możemy podsumować, że protokół Immediate Function z implantami TiUnite jest przewidywalny i możemy spodziewać się wysokiego wskaźnika sukcesu.”

Literatura

Exceptional brochure long

Pobierz (PDF, 11 MB)

Nobel Biocare News - Issue 1 - 2011

Pobierz (PDF, 4 MB)

Nobel Biocare News - Issue 1 - 2012

Pobierz (PDF, 3 MB)

Nobel Biocare News - Issue 1 - 2014

Pobierz (PDF, 4 MB)

Nobel Biocare News - Issue 2 - 2012

Pobierz (PDF, 4 MB)

Nobel Biocare News - Issue 2 - 2013

Pobierz (PDF, 4 MB)

Nobel Biocare News - Issue 2 - 2014

Pobierz (PDF, 2 MB)

Science First Volume 1 - Issue 1 - 2013

Pobierz (PDF, 1 MB)

Science First Volume 2 - Issue 1 - 2014

Pobierz (PDF, 1 MB)

Ulotka TiUnite Science First

Pobierz (PDF, 1023 kB)

References

1 Balshi SF, Wolfinger GJ, Balshi TJ. Analysis of 164 titanium oxide surface implants in completely edentulous arches for fixed prosthesis anchorage using the pterygomaxillary region. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005; 20:946-52

Read on PubMed

2 Olsson M, Stenport V, Jemt T. Incidence of first implant failure. A retro-prospective study on 10 719 implant operations in 8 528 treated patients during a 28-years period of time at one specialist clinic. submitted 2014.

3 Rocci A, Rocci M, Rocci C, Scoccia A, Gargari M, Martignoni M, Gottlow J, Sennerby L. Immediate loading of Brånemark System TiUnite and machined-surface implants in the posterior mandible: a randomized open-ended clinical trial. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013 May-Jun;28(3):891-5. doi: 10.11607/jomi.2397

Read on PubMed

4 Alsaadi G, Quirynen M, van Steenberghe D. The importance of implant surface characteristics in the replacement of failed implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006; 21:270-74

Read on PubMed

5 Glauser R, Portmann M, Ruhstaller P, Lundgren AK, Hämmerle CH, Gottlow J. Stability measurements of immediately loaded machined and oxidized implants in the posterior maxilla. A comparative clinical study using resonance frequency analysis. Applied Osseointegration Research 2001; 2:27-9

6 Zechner W, Tangl S, Furst G, Tepper G, Thams U, Mailath G, Watzek G. Osseous healing characteristics of three different implant types. Clin Oral Implants Res 2003; 14:150-7

Read on PubMed

7 Ivanoff CJ, Widmark G, Johansson C, Wennerberg A. Histologic evaluation of bone response to oxidized and turned titanium micro-implants in human jawbone. Int J Oral Maxillofac Implants 2003; 18:341-8

Read on PubMed

8 Degidi M, Nardi D, Piattelli A. 10-Year Follow-Up of Immediately Loaded Implants with TiUnite Porous Anodized Surface. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14(6):828-38

Read on PubMed

9 Östman PO, Hellman M, Sennerby L. Ten years later. Results from a prospective single-centre clinical study on 121 oxidized (TiUnite) Brånemark implants in 46 patients. Clin Implant Dent Relat Res 2012 Dec; 14(6):852-60

Read on PubMed

10 Glauser R. Eleven-year results of implants with an oxidized surface placed predominantly in soft bone and subjected to immediate occlusal loading. Clin Oral Impl Res 2012; 23 suppl 7;140-1

11 Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, Parrish KD, Pumphrey DW, Schroering RL. Evaluation of a Variable-Thread Tapered Implant in Extraction Sites With Immediate Temporization: A 3-Year Multi-Center Clinical Study. J Periodontol 2014; 85: 386-394

Read on PubMed

12 Marzola R, Scotti R, Fazi G, Schincaglia GP. Immediate loading of two implants supporting a ball attachment-retained mandibular overdenture a prospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res 2007; 9:136-43

Read on PubMed

13 Nickenig H, Wichmann M, Schlegel K, Nkenke E, Eitner S. Radiographic evaluation of marginal bone levels adjacent to parallelscrew cylinder machined-neck implants and rough-surfaced micro-threaded implants using digitized panoramic radiographs. Clin Oral Impl Res 2009; 20:550-4

Read on PubMed

14 Arnhart C, Kielbassa AM, Martinez-de Fuentes R, Goldstein M, Jackowski J, Lorenzoni M, Maiorana C, Mericske-Stern R, Pozzi A, Rompen E, Sanz M, Strub JR. Comparison of variable-thread tapered implant designs to a standard tapered implant design after immediate loading. A 3-year multicentre randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2012; 5: 123-136

Read on PubMed

15 Glauser R. Implants with an Oxidized Surface Placed Predominately in Soft Bone Quality and Subjected to Immediate Occlusal Loading: Results from a 7-Year Clinical Follow-Up. Clin Implant Dent Relat Res 2013; 15: 322-331.

Read on PubMed

16 Liddelow G and Henry P. The immediately loaded single implant-retained mandibular overdenture: a 36-month prospective study. Int J Prosthodont 2010; 23:13-21

Read on PubMed 

17 Schüpbach P, Glauser R. The defense architecture of the human periimplant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent 2007; 97(6 Suppl):15-25

Read on PubMed

18 Mura P. Immediate Loading of Tapered Implants Placed in Postextraction Sockets: Retrospective Analysis of the 5-Year Clinical Outcome. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14: 565-574

Read on PubMed

19 Hall J, Lausmaa J. Properties of a new porous oxide surface on titanium implants. Applied Osseointegration Research 2000; 1: 5-8

20 Mozzati M, Gallesio G, Del Fabbro M. Long-term (9-12 years) outcomes of titanium implants with an oxidized surface: a retrospective investigation on 209 implants. J Oral Implantol. 2013 Oct 31. [Epub ahead of print]

Read on PubMed

 • Konferencja “Implanty”

     Od 20 do 22 listopada w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, podczas konferencji “Implanty” zorganizowanej przez Wydawnictwo Kwintesencja, zespół Nobel Biocare Polska gościł lekarzy na swoim stoisku. W wykładach i warsztatach praktycznych wydawnictwa Kwintesencja wzięło udział ponad 400

 • Listopadowy Study Club w Warszawie

  19-go listopada w Warszawie, w Hotelu Airport Okęcie miał miejsce Nobel Biocare Study Club, który zgromadził trzydziestu lekarzy z całej Polski.


Zobacz więcej aktualności
© 2015 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Interaktywna Migomedia.

  Imię *
  Nazwisko *
  Nazwa gabinetu *
  Adres gabinetu *
  Miasto *
  E-mail *
  Nr tel. *
  Specjalizacja *
  Treść *
  * pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu („Dane Osobowe”) przez Nobel Biocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000028259 („ NOBEL BIOCARE POLSKA SP Z O O”) w celach marketingowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w tym na podany przeze mnie adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nobel Biocare do i przetwarzanie Danych Osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Nobel Biocare w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) informujemy, że Nobel Biocare będzie administratorem Pana/Pani Danych Osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
  Call Now Button